معضلات ایجاد شده در جنگل یزدباف توسط کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت.

معضلات ایجاد شده در جنگل یزدباف توسط کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت.

       به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد ، مسائل و معضلات ایجاد شده در جنگل یزدباف باحضور نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط زیست استان ، مرکز بهداشت ،کارخانه یزدباف و معاونت خدمات شهری شهرداری ،شهردار منطقه یک در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

       این گزارش حاکی است سید علی محمد میرحسینی رئیس شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت محل مورد نظر طی سالیان گذشته از یک جنگل زیبا و با طراوت به ویرانه ایی تبدیل شده و درحال حاضر مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنین آن منطقه به وجود آورده و اهالی از شورا درخواست رسیدگی دارند و نتایج اين جلسات باید به گونه ای باشد که مردم لمس کنند یک اتفاقی در آن منطقه افتاده و تغییرات خوبی ایجاد شود و حداقل کار این است که فعلاً اقداماتی صورت گیرد تا آلودگی زیست محیطی ایجاد شده برطرف شود و به صورت یک قطعه زمین بدون معضل تبدیل شود.

      براساس این گزارش نمایندگان مرکزبهداشت ومحیط زیست وکارخانه یزدباف توضیحات مبسوطی را ایراد نمودندو اعضاء کمیسیون خدمات مسائلی چون پسآب کارخانه یزدباف،تخریب شدن حصار اطراف جنگل، نخاله های ساختمانی ریخته شده در محل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

        در پایان مقرر گردید شهرداری از ریختن نخاله های ساختمانی جلوگیری کند ، کارخانه یزدباف مسئله پسآب کارخانه را طی ده روز آینده برطرف نماید و در جلسات آتی طرحها وکاربریهای که این زمین دارد با حضور نماینده مالک مورد بررسی قرار گیرد و قسمتی از آن جهت احداث پارک و فضای سبز اختصاص یابد.