معارفه محمدرضا پيرنيا به عنوان سرپرست شهرداري يزد

درجلسه شوراي اسلامي شهر يزد انجام گرفت:

 

براساس فرمايشات سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد – هيجدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور مديران شهرداري و سازمانهاي تابعه آن برگزار و محمد رضا پيرنيا به صورت رسمي به عنوان سرپرست شهرداري يزد معرفي گرديد.
در اين جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از زحمات بي شائبه محمدرضاعظيمي زاده تقدير و تشكر نمودند و مقرر شد در جلسه اي از ايشان تجليل به عمل آيد.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت روز عرفه و تبريك به مناسبت عيد قربان ، رويكرد شورا را در سال 93 شفاف دانست و خاطرنشان ساخت : در سال 93 شورا در نظر دارد عدالت را در همه محلات و مناطق مختلف شهر اعمال نمايد.
وي در پايان از خداوند متعال توفيق روزافزون جهت خدمتگزاري به خلق را خواستارگرديد.
محمد رضا پيرنيا سرپرست شهرداري يزد با بيان اينكه من براين عقيده هستم كه مديرآنچنان بايد كاركند كه انگار چندين سال مشغول مي باشد و آنگونه برنامه ريزي نمايد تا مسئول بعدي كار را ادامه دهد ؛ گفت : در حال حاضر دو رويكرد مدنظر مي باشد يكي اينكه نگه داشتن شهرداري به صورت ثابت و به دور از تنش و ديگري اصلاح ساختار مي باشد به عبارت ديگر شتاب بيشتر در كارها كه اين همت و تلاش مديران را مي طلبد.