مصوبه کمیسیون بودجه در تفویض اختیار به شهرداری

مصوبه کمیسیون بودجه در تفویض اختیار به شهرداری

در جلسه شورای اسلامی شهر یزد مصوبه کمیسیون بودجه در خصوص لایحه تفویض اختیار به شهرداری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در جلسه علنی شنبه 15مهرماه شورای اسلامی شهر مصوبه کمیسیون بودجه در خصوص تفویض اختیار به شهرداری، مسئله شهرک طوبی و نامه های ارجاع شده به شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرتضی شایق در نطق پیش از دستور به ایرادات اجرایی و برخی تخلفات در اجرای پروژه خیابان قیام اشاره کرد و خواستار پیگیری مسائل آن در کمیسیون مربوطه شد.

وی در ادامه به پیگیری تخلفات در شهرداری اشاره کرد که در شورای دوره قبل هم نامه ای تنظیم گردید و ایراد به حق عمران شهردار مطرح بود که باید تعیین تکلیف شود.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر یزد در نطق پیش از دستور خود درخواست های مردمی در بلوار جوان را مطرح کرد و گفت: تعدد بیش از حد سواره در این بلوار مشکل ساز شده و مردم درخواست حل این مسئله را دارند.

سید محمدعلی پاکنژاد به مسئله شهرک طوبی اشاره کرد و افزود: مردم پس از چند سال همچنان دچار مشکل هستند و فاز بندی ها که رسمی وارد نشده و در جلسات متعددی که با شرکت تعاونی مسکن سپاه در دوره گذشته برگزار شد همچنان موارد و مشکلات وجود دارد و مردم هم نیازمند خدمات هستند.

در این جلسه بندهای مصوبه کمیسیون بودجه در تفویض اختیار به شهرداری مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.