مصوبه هیأت وزیران برای استفاده رایگان شهرداری ها از پساب اجرایی شود

مصوبه هیأت وزیران برای استفاده رایگان شهرداری ها از پساب اجرایی شود

نایب رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد در نطق پیش از دستور خواست تا مصوبه هیأت وزیران برای استفاده رایگان شهرداری ها از پساب اجرایی شود.
الهه جورابی به کارگاه آموزشی مدیریت پساب در مشهد مقدس اشاره و تصریح کرد: هفته گذشته در کارگاه آموزشی مدیریت پساب و فضای سبز با رویکرد احداث تصفیه خانه های محلی شرکت کردم و اقدامات موثری در این شهر برای آبیاری فضای سبز انجام شده و در جلسه امروز کمیسیون عمران از رئیس شورا درخواست کردم تا مدیر تامین و توزیع منابع آبی سازمان پارک های شهرداری مشهد جهت توضیح در مورد اجرای طرح پساب به یزد دعوت شود.
از سوی بخش خصوصی در محلات مختلف مشهد در فضای سبز از تصفیه خانه های محلی برای فضای سبزشان استفاده می‌کند و با توجه به اینکه در شهرمان از بی‌آبی رنج می بریم میتوان از آن طرح نمونه برداری کرد.
امیدواریم با توجه به این مصوبه هیأت وزیران که اعلام کرد در شهرداریهای کل کشور به صورت رایگان پساب به شهرداری ها واگذار شود؛ این مهم در شهر یزد انجام شود.
در خصوص هزینه کرد تبصره سه و هزینه ای که توسط مردم پرداخت می شود قبلا در کمیسیون مصوب شده که مخزن ساخته شود اما با توجه به رویکردهای همایش اخیر که بنده در آن حضور داشتم؛ در صورت طرح مجدد در کمیسیون، آمادگی داریم تا نسبت به ساخت تاسیسات پساب و استفاده از پساب فاضلاب در فضای سبز شهر یزد اقدام کنیم.