مصوبات یکصد و نود و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و نود و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدونودودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 13روزشنبه مورخ21/10/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدا رياست شورا ضمن آرزوي قبول عزاداريها، يكبار ديگر شهادت حضرت امام حسين (ع)وياران صديق وباوفاي آن حضرت را تسليت عرض نمودند .سپس حجت الاسلام مطهريان دقايقي راباذكر توسل به خاندان اهل بيت عصمت وطهارت وهمچنين سخناني را پيرامون وقايع كربلا ايراد نمودند.
 درادامه پيروهماهنگيهاي بعمل آمده قبلي باحضورآقاي جوكار(معاونت اداري ،مالي)،آقاي پيرنيا (مديردرآمدهاي عمومي) آقاي دشتي (كارشناس درآمد) بخش هايي از تعرفه عوارض پيشنهادي سال 88 شهرداري ازجمله عوارض مازاد برتراكم ساختمان مسكوني ، عوارض حذف ويا كسر پاركينگ واحدهاي تجاري ومسكوني مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرارگرفت. سپس آقاي جوكاردر رابطه با ، پيشنهادات شهرداري جهت پروژه هاي مصوب سفردوم رياست محترم جمهوري به يزد از جمله بهسازي ونوسازي بافت فرسوده ، احداث تقاطع غيرهم سطح چهارراه معلم ، سه راه حكيميان ،چهارراه مهديه ، سه راه فضاي سبز ،روگذر شهداي محراب ، انجام مطالعات سيستم حمل ونقل ريلي درون شهري ، تكميل مطالعات جامع حمل ونقل ترافيك شهريزد ، ساماندهي ورودي هاي شهر يزد ازسه راهي طبس تا سه راهي بافق ، اجراي طرح هاي منطقه اي مديريت پسماند شهري ، تكميل كارخانه كمپوست ، تأمين اعتبار جهت خريد 50 دستگاه اتوبوس ونصب وراه اندازي سيستم GPS وسامانه بليط الكترونيك سازمان اتوبوسراني ، ايجادبانك اطلاعات شهري ، اجراي طرحهاي فضاي سبز شهري ، آسفالت كوچه ها تحت كمكهاي بلاعوض ، احداث 10ايستگاه آتش نشاني وغيره.... كه قرار است ازسوي شهردار محترم درچند روز آينده درنهاد رياست محترم جمهوري مطرح واز آن دفاع گردد توضيحات كامل وجامع جهت اطلاع اعضاي شورا ارائه نمود.  
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 15/16 خاتمه يافت.