مصوبات پنجاه ودومین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

مصوبات پنجاه ودومین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  پنجاه ودومین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/19 شنبه مورخ7/7/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1-نامه شماره 220/24000-7/7/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر :سلام علیکم ؛ احتراماً پیرو مذاکرات انجام شده خواهشمند است باستناد بند 2و3 ماده 45 قانون شهرداری اجازه فرمائید با نظر اینجانب نسبت به تصویب و تائید انجام کار در رابطه با موارد ذیل اقدام گردد:

1) تفویض اختیار به اینجانب در رابطه با تامین اعتبار بعضی از ردیفهایی که فاقد اعتبار می باشند ازطریق جابجائی اعتبار و یا تامین منبع اعتبار آن و ارائه گزارش موارد فوق بصورت ماهانه به آن شورای محترم و حداکثر تا سقف بیست میلیون ریال.

2)تصویب انجام معامله در رابطه با فروش املاکی که بصورت خاص بوده (مانند جوی آب، کوچه، وغیره) تا سقف دویست میلیون ریال.

3) تصویب انجام معامله در رابطه با خرید املاکی که در طرحهای عمرانی شهرداری بوده برابر ضوابط و مقررات تا سقف یک میلیارد ریال .میروکیلی- شهرداریزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء فقط با پیشنهاد یک و پیشنهاد دو مشروط به نظر کارشناسان رسمی مورد تصویب قرار گرفت.

2- نامه شماره505/22807-28/6/86 شهرداری درخصوص واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مذهبی جهت احداث مسجد به آقای کاظمی فرد با توجه به مصوبه هیات وزیران با این موضوع که شهرداریها می توانند با تصویب شورای شهر بصورت رایگان جهت احداث مساجد ، زمین در اختیار افراد خیر قرار دهند مطرح و  پیشنهاد فوق به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

3- نامه شماره 148-7/7/86 مسئول گروه همخوانی و مدیحه سرایی کوثر یزد با موضوع مساعدت اعزام تبلیغی این گروه به کشور فرانسه مطرح و بر اساس پیشنهاد شهردار محترم مقرر گردید شهرداری ازطریق ماده 17 مبلغ پانزده میلیون ریال پرداخت نماید.

4- نامه شماره 110/19169-28/5/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر :سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ،بدینوسیله به استحضار     می رساند در سالجاری مبلغ پانصد میلیون ریال (500.000.000 ریال) جهت ساماندهی ایستگاههای اتوبوس در سطح شهر در بودجه پایدار که در نظر است جهت تسریع در اجرای پروژه معادل مبلغ فوق به سازمان اتوبوسرانی در قالب کمک عمرانی پرداخت و سازمان برابر ضوابط نسبت به موضوع اقدام نماید، خواهشمند است موافقت فرمائید برابر پیشنهاد اقدام لازم معمول و جابجایی لازم در اصلاحیه بودجه منظور گردد.میروکیلی–شهرداریزد»مطرح وباتفاق آراء موردتصویب قرارگرفت .

 

 

5- نامه شماره 2718/1/233/م-1/7/86 فرمانده مرکز آموزش آیت ا... خاتمی یزد بابت مساعدت جهت معماری وزیباسازی آرامگاه یکی ازشهدای گمنام دفاع مقدس که در این مرکزخاکسپاری شده مطرح مقرر گردیدشهرداری ازطریق اعتبارات ماده17مبلغ ده میلیون ریال پرداخت نماید (5 رأی موافق4 رأی مخالف).

6- نامه شماره 1628/ش-26/6/86 سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزددرخصوص تهیه افطاری به ناشرین و مسئولین برگزاری نهمین نمایشگاه علوم قرآنی به تعداد 100نفر از تاریخ 29/6/86 لغایت 10/7/86 مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت (7 رأی مخالف 2 رأی موافق)

7- نامه شماره 110/19714-31/5/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر :سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ، همانگونه که مستحضرید در سال گذشته شهرداری یزد در راستای بیمه نمودن کلیه منازل مسکونی در برابر آتش سوزی در محدوده شهر یزد به تعداد هشتاد هزار واحد نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه کارآفرین اقدام که قریب یکصد میلیون ریال در این رابطه از سوی شهرداری کارسازی و پرداخت گردید و مابقی مبلغ قرارداد توسط شرکت مزبور ازطریق اسپانسر تبلیغاتی تامین گردید و در سالجاری با توجه به گزارش اداره حسابداری منضم به تفاهم نامه پیوست و صورتجلسه کمیسیون عالی معاملات در نظر است مشابه تفاهم نامه قبلی و برابر شرایط ذکر شده نسبت به انعقاد قرارداد بصورت واگذاری اقدام گردد ، علیهذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی–شهرداریزد»مطرح موردتصویب قرارگرفت .(5رأی موافق،3 رأی مخالف،1 رأی ممتنع)

8- نامه شماره 4/18953-30/3/86 معاونت امور عمرانی استانداری درخصوص مساعدت به موسسه خیریه حضرت علی بن موسی الرضا(ع)بابت بخشودگی عوارض مجتمع 300واحدی مسکونی زوجهای جوان بخصوص دختران بی سرپناه مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر با تخفیف 25% از مبلغ کل عوارض مورد تصویب قرار گرفت.(7رأی موافق،1 رأی مخالف، 1 رأی ممتنع)

9- با عنایت به انصراف آقای مهندس کوچک زاده بعنوان نماینده شورا در جلسات کمیسیون 6 از ماده صد قانون شهرداریها به اتفاق آراء مقرر گردید سرکارخانم وزیری بعنوان جایگزین معرفی شوند.

10- درخصوص بررسی وضعیت کارخانه کمپوست مقرر گردید شورا از آقای سامبرانی مدیر شرکت تراکتورسازی تبریز ، آقای دکتر مقصودلو ناظر پروژه ، شهردار محترم ، معاونین و کارشناسان و مدیرعامل سازمان بازیافت روز چهارشنبه هفته آینده مورخ(25/7/86) دعوت بعمل آورند.  (9رأی)

11- درخصوص بررسی تعیین نرخ اجاره بهای غرفه های میدان میوه و تره بار مقرر گردید کمیسیون خدمات با دعوت از معاونت خدمات شهری ، مدیرعامل سازمان میوه وتره بار و نماینده غرفه داران موضوع را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.

 

 

12 - سومین صورتجلسه کمیسیون تلفیق  (جلسه مورخ31/6/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

الف- نامه شماره 1/4393-22/5/86 فرمانداری یزد موضوع اعلام وصول و ایرادات درخصوص بند یک صورتجلسه 14/5/86 شورا مطرح مقرر گردید ازطرف شورا با توجه به ماده 80 قانون پاسخ مناسب تنظیم و با نظر اعضای شورا به فرمانداری ارسال گردد بدیهی است متن نامه به گونه ای باشد که کلیه دستگاهها را در رابطه با اقدامات قانونی شورا شامل شود .(9 رأی)

ب- نامه شماره110/19879-3/6/86 شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد باخانم نارسیس سهرابی ملایوسف جهت نظارت برتهیه پروژه طرح تفضیلی درقالب قرارداد پیمانکاری در هرماه 15ساعت با مبلغ 40000 ریال مطرح مقرر گردید شهردار محترم درخصوص بکارگیری نامبرده قبل از اخذ مجوز از شورا در صحن شورا توضیحات لازم ارائه نمایند.(9رأی)

ج- نامه شماره230/22019-21/6/86 شهرداری درخصوص تغییرکاربری پلاک موقوفه آب انبارگلشن به کتابخانه مسجد باتوجه به درخواست آقای محمدبهشتی احدی ازهیات امناء مسجدفاطمیه منضم به نامه شماره832/12106-15/6/86 شهرداری منطقه دومطرح وموردموافقت قرارگرفت(9رأی)

د- رونوشت نامه42/35587-17/6/86 مدیرکل امورشهری وروستایی استانداری درخصوص برنامه پنج ساله عمرانی مطرح مقررگردیدآقای کوچک زاده ظرف مدت یک هفته موضوع رابررسی ونتیجه را گزارش نمایند.

هـ- درخصوص پذیرش هبه پیرو بند3 صورتجلسه28/5/86 مطرح پذیرش هرگونه هبه از اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی با رأی اکثریت شورا صورت گرفته در غیر اینصورت فاقد وجاهت می باشد بدیهی است شورا با محوریت و پیگیری آقای حرزاده ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و نتیجه را به شورا ارائه نمایند.

و- درخصوص بررسی عملکرد شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری با توجه به شاکی بودن مالکین پلاک بلوار مدرس روبروی مرکز استعدادهای درخشان پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید در کلیه جهات با توجه به شکایات عدیده و اعتراضات شفاهی اعضای شورا ، از سازمان بازرسی کل کشور واحد یزد درخواست گردد پیرامون وضعیت شرکت تعاونی مسکن شهرداری بررسی های لازم معمول نماید در ضمن مقرر گردید آقای میرحسینی تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری نمایند.(9 رأی)

ز- رونوشت نامه 14/5000/م -16/5/86 دفتر ارزیابی پاسخگویی به شکایات استانداری درخصوص عدم مسئولیت شهرداریها در اعمال نظارت در خارج از حوزه خدماتی و قانونی مطرح مقرر گردید موضوع با حضور آقای عباسی بخشدار در جلسات آتی تلفیق بررسی گردد.(9 رأی)

ح- نامه 2714/س/4600  -12/6/86 مدیر اجرایی سروش دفتر یزد درخصوص هزینه مشارکت شورای شهر برای تولید و پخش 26 برنامه هفتگی در 6 ماهه نیمه دوم سال معادل سیزده میلیون تومان مطرح مقرر گردید از آقای آسایش مدیر کل صدا و سیما در صحن شورا دعوت بعمل آید. (9 رأی)

13 - سومین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری (جلسه مورخ20/4/86) توسط جناب آقای پارسائیان قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

الف- نامه ثبتی شماره966- 29/2/86 اهالی شهرک دانشگاه صفائیه درخصوص مزاحمتهای کامیونداران و اتوبوسهای شهری مطرح مقرر گردید به شهرداری ارجاع تا پس از شناسایی مالکیت پلاک توسط مالک حصارکشی و درصورت عدم حضور مالک ، شهرداری نسبت به محصور نمودن زمین فوق اقدام نماید. 

ز- پیرو بند 2 صورتجلسه 23/3/86 و نامه شماره 4343/6-3/3/86 سازمان مسکن و شهرسازی درخصوص ساخت و سازهای فاقد پروانه و بدون رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی در اراضی مجاور بلوار آزادگان مطرح و مقرر گردید به شهرداری ارجاع تا نتیجه بررسی و اقدامات را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال دارند.

ل- نامه ثبتی  شماره 1695-20/4/86 ساکنان بلوار مدرس درخصوص احداث پل عابر پیاده در محل کوچه استعدادهای درخشان مطرح ومقرر گردید به شهرداری ارجاع تا اداره ترافیک شهرداری نسبت به مشخص نمودن مکانهای نصب پل عابر پیاده به کمیسیون خدمات اعلام نظر نموده در ضمن کمیسیون تاکید می نماید نظر اهالی در مکان یابی پل لحاظ گردد.

14 - چهارمین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری (جلسه مورخ16/5/86) توسط جناب آقای پارسائیان قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

الف- پیرو بند 6 شق ک صورتجلسه 7/5/86 ، نامه شماره 515/10297- 21/3/86 اداره اجرائیات و کنترل انتظامات درخصوص تعیین محلهایی مخصوص برای تخلیه زباله و فضولات ساختمانی ، مقرر گردید گزارشی از شهرداری ارائه و کارگروهی متشکل از نماینده شهرداری ،شورای شهر ، نیروی انتظامی ، فرمانده انتظامی شهرستان ، راهنمایی و رانندگی استان وموسسات خدمات گودبرداری و خاک برداری تشکیل و در رابطه با تخلفات تخلیه نخاله و زباله های ساختمانی بحث و تبادل نظر بعمل آید.

ب- نامه شماره 100/365/24/5037-13/5/86 فروشگاه اتکا یزد در زمینه مساعدت جهت بهره برداری و افتتاح فروشگاه مرکزی اتکا در بلوار آیت ا... سید محمد کاظم طباطبائی یزدی مطرح مقرر گردید درخواست شماره یک نامه فوق الذکر جهت بررسی و مساعدت به شهرداری منطقه یک ، درخواست شماره 2 به سازمان اتوبوسرانی جهت بررسی و اعلام نتیجه به شورا و درخواست شماره 3 به اداره اجرائیات جهت بررسی و اقدام لازم ارسال گردد.

ج- نامه شماره 1422- 25/4/86 سینما جام جم یزد درخصوص تملک و واگذاری زمین سینما به قیمت کارشناسی و منطقه بندی به مالک از سوی شهرداری یزد برای استفاده پارکینگ سینما مطرح مقرر گردید به اداره املاک شهرداری جهت بررسی وضعیت مالکیت و کاربری و اعلام نظر به شورا ارجاع گردد.

د-نامه شماره 1791- 30/4/86 ساکنین منطقه صفائیه فلکه اطلسی درخصوص تجمع و پارک وسائط نقلیه غیرمجاز در پیاده رو واقعدر میدان اطلسی مطرح مقرر گردید به اداره اجرائیات و راهنمایی و رانندگی جهت بررسی و رفع موانع و اعلام نتیجه به شورا و اداره املاک شهرداری جهت بررسی وضعیت مالکیت و اقدام لازم ارجاع گردد.

هـ- نامه ثبتی شماره 1792-30/4/86 آقای مهدی دلخورده در رابطه با مسائل و مشکلات سطح شهر مطرح مقرر گردید به معاونت خدمات شهری ارجاع گردد.

و-نامه شماره1831-31/4/86 آقای حمیدرضا ماندگاری درخصوص اخذحق پارکینگ از تاکسی تلفنی ها مطرح مقرر گردید واحد اخذ عوارض پارکینگ فرودگاه نسبت به اخذ عوارض از وسائل عمومی و کلیه تاکسیهای شهری و تلفنی خودداری نماید.

 

 

15 - پنجمین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری (جلسه مورخ23/5/86) توسط جناب آقای پارسائیان قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

الف- نصب و راه اندازی و تنظیم قرارداد با بخش خصوصی در رابطه با اقدام تبلیغی توسط تلویزیون شهری ، بیلبورد و پل عابر پیاده و .... تا تهیه و تمدید و تدوین طرح جامع و کارشناسانه با هماهنگی معاون خدمات شهری تا اطلاع ثانوی متوقف گردد.

ب- بلوار امامزاده تا پایان بلوار شهید پاکنژاد بانضمام میدان بعثت و سه راهی پاکنژاد به عنوان پایلوت انتخاب تا با توجه به طرح تنظیمی معاونت خدمات شهری کلیه موارد زیباسازی و مبلمان شهری و سایر موارد در آن لحاظ گردد بدیهی است پیشرفت کار بصورت هفتگی در کمیسیون خدمات توسط معاون خدمات شهری تسلیم گردد.

ج- معاون خدمات شهری ظرف مدت یک هفته کمیته ای موسوم به (کمیته اجرائی ساماندهی به معبر پایلوت )تشکیل داده و اسامی آنها را به شورا ارائه گردد.

د-نامه شماره 4/4533/م- 2/5/86 معاون امور عمرانی استانداری مطرح و مقرر گردید در زمینه پیشنهاد برقراری سرویس دهی اتوبوسهای خط واحد بصورت شبانه روزی سازمان امکانات و موانع موجود همراه با اعلام نظر ظرف مده ده روز به شورا ارسال نمایند.

هـ- نامه ثبتی شماره 195/86 شرکت مهندسی طلوع درخصوص اعلام آمادگی طراحی آبنمای موزیکال با امکان رقص نور و آب مطرح مقرر شد جهت مزید آگاهی و استفاده احتمالی در پایلوت خدمات شهری به معاونت ذیربط (کمیته اجرائی)ارسال گردد.

و- نامه شماره9611-31/4/86 مرکز بهداشت شهرستان یزد درخصوص شکایت اهالی کوچه شهید فاضلی کیا در آزادشهر موضوع تجمع زباله در یک قطعه زمین افتاده مطرح مقرر شد جهت اقدام قانونی به معاون خدمات شهری ارسال و پس از ده روز نتیجه اقدامات را گزارش نمایند.

ز-  نامه شماره 1906-4/5/86 کسبه خیابان قیام درخصوص عدم آسفالت پارکینگ واقعدر خیابان قیام کوچه لب خندق مطرح مقرر گردید جهت بررسی و اعلام نتیجه به شهرداری ناحیه تاریخی ارسال گردد ، نتیجه اقدامات را به شورا گزارش نمایند.

ح- نامه ثبتی شماره 1973-13/5/86 پلیس راهور استان یزد موضوع بلوار استقلال مطرح با توجه به توضیحات شهردار محترم در صحن شورا و شروع اقدامات و عملیات عمرانی در بلوار فوق الذکر به شهرداری ارسال تا در اولین زمان با هماهنگی شرکت توزیع برق نسبت به تامین روشنایی اقدام گردد.

ی- نامه ثبت شماره 2064-16/5/86 اهالی کوچه شهید نور بالا مطرح مقرر شد ساکنین از سهم خودیاری مبلغ ده میلیون ریال پرداخت و شهرداری منطقه نسبت به آسفالت کوچه فوق الذکر اقدام نمایند.

ک- نامه ثبتی شماره 1975-13/5/86 دبیرخانه شورای عالی استانها مبنی بر درخواست تحویل غرفه ای در محل پایانه مسافربری به آقای محمد حسین زرگر مطرح مقرر شد مراتب به معاون خدمات شهری اعلام تا ظرف ده روز پیرامون درخواست و امکانات موجود بررسی و مراتب را به شورا اعلام نمایند.

م- نامه ثبتی شماره 2039-15/5/86 اهالی 24 متری سوم صفائیه  موضوع مسدود شدن مجرای آب مطرح مقرر گردید به معاون خدمات شهری ارسال تا پس از بررسی و اقدام نتیجه به کمیسیون خدمات ارائه نمایند.

16 - ششمین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری (جلسه مورخ27/6/86) توسط جناب آقای پارسائیان قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

الف- نامه شماره 405/22216معاون خدمات شهری قرائت مقرر گردید در اسرع وقت پیرامون موارد مندرج در صورت جلسه مورخ 6/6/86 اقدامات شایسته معمول و نتیجه به شورای شهر منعکس نمایند.

هـ- درخواست جمعی از رانندگان بخش خصوصی مطرح با توجه به وضعیت فعلی رئیس سازمان اتوبوسرانی ملزم گردید تا ظرف یک هفته گزارش توصیفی و آماری همراه با ارائه پیشنهادات لازم به شورای شهر تحویل نمایند.

ز- نامه شماره 41/27592-1/5/86 مطرح مقرر گردید جلسه ای فوق العاده شهرداران مناطق و معاونین عمرانی – خدمات – مالی و اداره ترافیک با محوریت کمیسیون خدمات تشکیل گردد مهلت تشکیل جلسه سه هفته می باشد.

ح- درخواست یکی از ساکنان 52 متری قرائت مقرر شد مراتب به اداره طرحها اعلام تا طرح های مربوطه در این زمینه به شورا تسلیم نماید.

ط- نامه هیات هندبال قرائت مقرر شد شهردار منطقه تا تاریخ 10/7/86 از محل بازدید و ضمن انجام اقدامات   قانونی نتیجه را به شورا ارائه نماید.

ی- نامه شماره 41/31509-دفتر فنی قرائت مقرر گردید همزمان با بهره برداری بلوار کوثر و میدان امام حسین اداره ترافیک نسبت به بستن بریدگی پس از بررسی اقدام نماید.

ک- نامه شماره 3-42/4709 دفترفنی استانداری مطرح مقرر گردید اداره ترافیک در زمینه ایمن بخشی به عبور عابرین از عرض خیابان امام در محل شاهزاده طرحی تنظیم و ارائه گردد.

17 - هفتمین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری (جلسه مورخ3/7/86) توسط جناب آقای پارسائیان قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

الف- نامه ثبتی شماره 2224-29/5/86 به شهرداری منطقه 3 جهت پیگیری و ارائه گزارش و در صورت موجودی به صورت کوچه می باشد جهت آسفالت اقدام نمائید.

ب-نامه ثبتی شماره2243-31/5/86 درخواست اهالی خیابان سلمان ،کوچه شهید شاهد باز درخصوص تامین فضای سبز ، پارکینگ در آن محل مطرح مقرر گردید شهرداری منطقه2 موضوع را بررسی و نتیجه را به کمیسیون گزارش نماید.

د-نامه شماره 515/22093-21/6/86 به پیوست صورتجلسه 17/6/86 درخصوص جلوگیری ازساخت و سازهای غیرمجاز و ساماندهی کار متصدیان بیل مکانیکی و لدر قرائت و ضمن تشکر از اقدامات شهرداری مقرر گردید نتیجه اقدام پیرامون مصوبات گذرانده را به شورا گزارش نمائید.

هـ- نامه وارده شمار 2480-25/6/86 اهالی محله آزادشهر درخصوص مشکلات فلکه چهارم آزادشهر قرائت ومقررگردید باتوجه به پیگیریهای مکرراهالی شهرک امام هادی ونیازبه فضای سبزشهرداری نسبت به حل مشکلات منطقه اقدام ونتیجه راگزارش نمایند درضمن مسئول کمیسیون خدمات موضوع راپیگیری نمایند.

ح- نامه وارده شماره2533-28/6/86 اهالی ساکن کوچه توحید انتهای بلوار کارگر درخصوص وجود زمینهای بلاتکلیف مطرح ومقررگردیدشهرداری نسبت به شناسائی پلاک وکاربری آن اقدام وچنانچه به شهردار واگذارشد نسبت به طراحی وبهره برداری ازمحل اقدام ومسئول کمیسیون پیگیری ونتیجه رابه شورا گزارش نمایند.

 

مصوبه : مقرر گردید اعضای کمیسیون ماهی یکبار از محل های مورد نظر بازدید توسط آقای امیری و شهردار و سازمان فضای سبز و پارکها و آقای به لب رسیده و اعضای کمیسیون داشته باشند تا در جهت بهسازی و بهبود کارها و پیشرفت لازم را این کمیسیون داشته باشند تا به این شکل خودبه خود تمام نامه ها خوانده شود و دستورات لازم پیگیری گردد.

از جاهایی که قرار است در تاریخ 10/7/86 بازدید صورت گیرد (تاریخ 10/7/86)

1- تپه جنگلی کسنویه     

2- آرمان

3- مسجدجامع

 4- لب خندق

  5- پارک محله مسجدسیدالشهداء

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 40/22 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 15/7/86 ساعت 30/19 موکول گردید.