مصوبات يكصد و سي و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصد و سي و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
­­       صورتجلسه
یکصد و سی و یکمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7صبح روز چهارشنبه        مورخ 22/3/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید.
 در ابتدا طبق دستور کار جلسه در سخنان پیش از دستور آقای خباززاده درخصوص اصل 44 قانون اساسی و اهمیت و تبیین و جایگاه خصوصی سازی و برون سپاری جهت اطلاع اعضای شورا گزارش کامل و جامع ارائه نمود که مقرر گردید در کمیسیون اقتصادی بصورت جدی موضوع پیگیری شود.
 سپس پیرو هماهنگی های بعمل آمده قبلی و براساس دعوتنامه شماره 1111-19/3/87 با حضور مسئولین ادارات ذی ربط آقای میروکیلی شهرداریزد ، آقای کربلایی (مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراها) آقای آزادی (معاونت برنامه ریزی و عمرانی استانداری ) آقای حداد (معاون دادسرای یزد) سرهنگ میرحسینی (فرمانده نیروی انتظامی شهرستان یزد)سرهنگ صباغ (معاونت اجتماعی نیروی انتظامی)آقای نصیری (مدیرکل کمیته امداد) آقای طباطبایی (معاون امور اجتماعی بهزیستی) آقای امیری (معاونت خدمات شهری) آقای ساجدی فرد(اجرائیات شهرداری) درخصوص علل و عوامل و جلوگیری از پدیده رو به رشد تکدی گری در یزد و همچنین جمع آوری و تعیین محل اسکان متکدیان و بازگشت افراد غیر بومی به محل خودشان بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در پایان مقررگردید:
1- در اجرای بخشنامه شماره 603/70-25/3/78 وزارت کشور ستادی مرکب از معاون سیاسی امنیتی استاندار، فرماندار شهرستان، شهردار مرکز استان ، مدیرکل کار و امور اجتماعی ، رئیس مرکز صدا و سیما ، فرمانده نیروی انتظامی منطقه ، مدیرکل بهزیستی ، سرپرست کمیته امداد امام ، رییس دادگستری در استان تشکیل گردیده و کلیه اقدامات و فعالیت های مربوطه بایستی در راستای آن کماکان با محوریت استانداری صورت گیرد.
2- تکدی گری سوای آنکه یک آسیب و ناهنجار اجتماعی تلقی میگردد در قانون نیز جرم است و در قانون مجازات اسلامی برابر مواد 6و7و8و9 جهت آن ، مجازات وضع گردیده است.
3- شهرداری در راستای ماده 3 بخشنامه فوق موظف است با همکاری نیروی انتظامی نسبت به هدایت متکدیان سطح شهر به محل تعیین شده اقدام نماید.
4- شهرداری ملزم می باشد نسبت به تخصیص محل و سرپناه موقت جهت متکدیان اقدام نماید . بدیهی است شهرداری رأساً نسبت به انتخاب و جانمایی محل اقدام خواهد نمود.
5- نیروی انتظامی ملزم به انجام کار در کلیه زمینه ها با شهرداری خواهد بود.
6- متکدیان جهت چگونگی اقدام بعدی به سه گروه مجزا تقسیم میگردند:
الف- متکدیان بومی                               ب- متکدیان غیر بومی                              ج- متکدیان افغانی
7- متکدیان افغانی پس از هدایت به اردوگاه به ستاد اتباع بیگانه استانداری جهت اقدامات بعدی اقدام خواهد شد.
8- متکدیان غیر بومی پس از تهیه لیست مشخصات آنان حداکثر پس از سه روز نگهداری به شهرهای خود برگشت داده خواهند شد .بدیهی است شهرداری جهت مساعدت برای انتقال آنان قسمتی از مسیر را متقبل میگردد.
9- شهرداری ملزم است در این زمینه نرم افزاری تهیه و مشخصات آنان را ثبت نماید.
10- در صورتیکه متکدیان مربوطه مجدداً اقدام به تکدی گری نمایند پس از انتقال به اردوگاه ها ابتدا تشکیل پرونده داده و بعد به مراجع قضایی معرفی تا برابر ماده 9 قانون مجازات اسلامی رفتار گردد.
11- کلیه متکدیان بومی پس از جمع آوری حداکثر سه روز در اردوگاه نگهداری و بعد از آن طبق دستورالعمل های موجود به سازمان بهزیستی تحویل داده خواهند شد .
12- در آغاز فعالیت شهرداری با نیروی انتظامی ترجیحاً نسبت به جمع آوری متکدیان در سواره روها ، تقاطع و میادین در سطح شهر اقدام نموده و پس از به سامان کردن آنها مبادرت به سایر متکدیان خواهند نمود.
13- فرمانداری یزد نسبت به ارسال لیست متکدیان غیربومی به فرمانداری ،استانداری محل تولد آنان جهت رسیدگی بعدی اقدام خواهد نمود.
 * مصوبات :
1-  صورتجلسات (2و1) کمیسیون اقتصادی ، حقوقی و اداری توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-1- باعنایت به بند 3 ماده 14 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور درخصوص انتخاب هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی ، حقوقی و اداری به ترتیب آقای خباززاده یزدی بعنوان رئیس ، آقای فقیه خراسانی بعنوان نائب رئیس و آقای مطهریان بعنوان منشی و مخبر کمیسیون بمدت یکسال تا تاریخ 9/2/88 تعیین و معرفی شدند.
2-1- در رابطه با طرح شناسایی اموال و املاک غیر منقول شهرداری ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری نسبت به معرفی کامل اموال و املاک مستعد جهت سرمایه گذاری و جلب مشارکت تا تاریخ 20/4/87 به شورا اعلام نماید.
3-1- درخصوص طرح شناسایی املاک مجهول شهرداری در سطح شهر ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع ازطریق فراخوان و با استفاده از افراد با سابقه و صاحب نظر جهت شناسایی املاک فوق با محوریت کمیسیون اقتصادی ، حقوقی و اداری شورا اقدام گردد.
4-1- لایحه شماره 114/4278-4/2/87 شهرداری ثبت بشماره 295-7/2/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، نظر به اینکه قرار است کمیسیون مشارکتها متشکل از افراد ذیل الذکر تشکیل و پروژه های مشارکت پیش بینی شده در بودجه 1387 و سایر موارد مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد . خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، ضمن تصویب کمیسیون مذکور نسبت به معرفی نمایندگان محترم شورای اسلامی شهر اقدام فرمائید .
1-                 دو نفر اعضای محترم شورای اسلامی شهر.
2-                 دو نفر از معتمدین (اساتید دانشگاه ، شرکتهای سرمایه گذار ، بورس و...)
3-                 معاونت اداری و مالی.
4-                 معاونت امور عمرانی.
5-                 مدیر امور مشارکتها.
6-                 مدیر درآمدهای عمومی.
7-                 نماینده امور مالی شهرداری .
ضمناً دو نفر عضو ردیف 2 (معتمدین) با توجه به شرایط مدعو و متغیر خواهند بود.میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب درصحن علنی شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت،ضمناً مقررگردید برحسب نوع جلسات کمیسیون مذکور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و اداری معرفی تا در جلسات مربوطه شرکت نمایند.
2- صورتجلسات (60و59) کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-2- نامه شماره 23423/1-26/12/86 مسکن و شهرسازی در رابطه با جلوگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز و غیر استاندارد مطرح پس از بحث و تبادل نظر موارد بشرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
1-1-2- باتوجه به اینکه بعضی کاربریهای طرح تفضیلی عمدتاً محقق نشده و اگر سطوح باقیمانده نیز قابلیت    شکل گیری کاربری را ندارد شهرداری یزد درخصوص شناسایی این کاربریها و بررسی درخصوص حذف آنها ازطریق کمیسیون ماده پنج با نظر مشاور طرح تفصیلی (آرمان شهر) و ارائه گزارش به شورای اسلامی شهر یزد اقدام نماید، ضمناً مقرر گردید شهرداری گزارش پیشرفت کار را تا تاریخ 30/5/87 به شورا ارائه نماید.
2-1-2- شهرداری به منظور کاهش تخلفات ساختمانی با توجه به بند 1-1-2- فوق ، امکان سنجی و طرح خود را جهت تسریع درصدور پروانه پلاکهای دارای سند ماده 147 و مشاع انجام و نتیجه را به شورا گزارش نماید.
2-2- لایحه شماره 505/5778-14/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 522-14/2/87.
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، بدین وسیله به استحضار می رساند با عنایت به اینکه ششدانگ پلاک شماره 693 بخش یک یزد به مساحت 60/353 مترمربع در سال 1386 با توجه به درخواستهای مردمی جهت ایجاد و احداث پارکینگ درون محله ای روبروی مسجدالرحمن کوی تل واقع در بلوار بسیج تملک و اخیراً جهت استفاده پارکینگ تسطیح گردیده است . هم اکنون هیات امناء مسجدالرحمن قصد ایجاد سرویس بهداشتی بر روی قسمتی از ملک مذکور به مساحت تقریبی 116 متر مربع طبق نقشه پیوست که توسط اداره طرحهای معماری و شهرسازی تهیه گردیده را دارد . لذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد. میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب درصحن علنی شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف ،مشروط به تامین هزینه ساخت سرویس های بهداشتی از محل سهم خودیاری اهالی و هیات امناء مسجدالرحمن مورد تصویب قرار گرفت.
3-2- رونوشت نامه شماره 1629/6-3/2/87 سازمان مسکن و شهرسازی ثبت دبیرخانه شورا بشماره 465-11/2/87 درخصوص بازدید ساختمان مسکونی آپارتمانی در دست اجرای مورد نظر و گزارش از تخلفات ساختمانی موارد بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1-3-2- مقرر گردید مسئول کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک شورا به همراه شهردار منطقه دو از محل بازدید و نتیجه به شورا گزارش شود.
2-3-2- طی نامه ایی از سازمان نظام مهندسی و شهرداری مربوطه درخواست شود تا ناظر ساختمان مورد نظر و مامورین قاصر شهرداری معرفی تا برخورد قانونی صورت گیرد.
4-2- درخواست یکی از شهروندان ثبت دبیرخانه شورا بشماره 655-21/2/87 درخصوص اصلاح تقاطع خیابان طوس مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع طی نامه ای به معاونت امور عمرانی شهرداری ارجاع تا سریعاً نسبت به طراحی راستگرد و رفع مشکلات موجود اقدامات لازم معمول نمایند.
5-2- نامه شماره2284587/59/3/3914-28/1/87 پلیس امنیت عمومی ف.1.1. یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 547-15/2/87 دررابطه باوضعیت ترافیکی چهارراه دولت مطرح پس ازبحث وتبادل نظر مقررگردید باتوجه به سوابق ومصوبات قبلی شهرداری هزینه های مربوط به اجرای طرح رابررسی و بادرخواست تامین اعتبار نسبت به تملک جهت آزادسازی و اجرای راستگردهای تقاطع چهارراه دولت آباد تا پایان شهریور ماه سال جاری اقدامات لازم معمول نمایند.
6-2- درخواست یکی از شهروندان ثبت دبیرخانه شورا بشماره 602-17/2/87 درخصوص اصلاح هندسی تقاطع خیابان معراج و بلوار آزادگان مطرح پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر مقرر گردید با توجه به مصوبات شورای ترافیک استان شهرداری نسبت به حذف باند کندرو بلوار آزادگان و همچنین بلوار جانباز تا پایان    مهر ماه اقدامات لازم بعمل آورد. ضمناً تاکید می شود اداره برق نسبت به جابه جایی تاسیسات رفوژ میانی در بلوار آزادگان با شهرداری همکاریهای لازم را معمول نماید.
7-2- نامه شماره 41-4/12646-15/2/87 استانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 565-15/2/87 در رابطه با صورتجلسه ورودی بلوارحمیدیا مطرح پس از بحث وتبادل نظر وبررسی های بعمل آمده بندیک صورتجلسه مذکور در رابطه با ایجاد بریدگی مورد مخالفت قرار گرفت و در جهت حل مشکل مقرر گردید شهرداری نسبت به آماده سازی و آسفالت خیابانهای ارتباطی بین بلوار کوثر و حمیدیا جهت تسریع در دسترسی ها اقدام عاجل بعمل آورد و همچنین جهت دسترسی ایمن توسط مشاور مطالعات لازم صورت پذیرد.
3- پنجاه و سومین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-3- لایحه شماره 100/11124-8/3/87 ثبت دبیرخانه شورا بشماره 982-8/3/87 :
« شورای محترم اسلامی شهریزد؛ سلام علیکم: احتراماً پیرو تأکیدات آن شورای محترم در ارتباط با اجرا و احداث پلهای عابر پیاده بصورت مکانیزه ، این شهرداری در نظر دارد همزمان با تجدید فراخوان مشارکت پل های عابر پیاده موضوع مصوبه شماره 600/18475-23/5/86 آن شورای محترم نسبت به فراخوان مشارکت در چهار محل ذیل بصورت مکانیزه و نیز محلهای قبلی آن به دو صورت معمولی و مکانیزه اقدام نماید . خواهشمند است ضمن طرح موضوع در شورای محترم نسبت به صدور مجوز مربوطه اقدام گردد.
1-                 میدان آزادی ، ابتدای بلوار طالقانی
2-                 بلوار جمهوری اسلامی ، محدوده امامزاده سیدجعفر(ع).
3-                 خیابان تیمسار فلاحی ، محدوده مجتمع تجاری.
4-                 بلوار امامزاده ، محدوده امامزاده جعفر(ع). میروکیلی – شهردار یزد» .
 مراتب در صحن شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت، ضمناً با توجه به درخواست شماره 48-19/2/87 هیات امنای امامزاده سید جعفر محمد (ع)مبنی بر نصب پل عابر پیاده توسط هیات امناء و بهره برداری تبلیغاتی به نفع آستانه مقرر گردید در اولویت قرار گیرد.
2-3- بنا به پیشنهاد و توضیحات ریاست کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی مبنی بر برگزاری همایش فعالان جشنهای نیمه شعبان در سال جاری با حضور برگزار کنندگان این مراسم در سطح شهر توسط سازمان فرهنگی تفریحی ، پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.
3-3- لایحه شماره 110/4246-4/2/87 ثبت دبیرخانه شورا بشماره 407-7/2/87 :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماًباستناد ماده71 قانون تشکیلات ،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن ، ضمن پیوست یک نسخه از کپی درخواست مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز یزد به استحضار می رساند در نظر است مبلغ بیست میلیون ریال از محل ردیف آموزش شهروندان جهت تامین بخشی از هزینه های لازم برای ساخت برنامه گلهای امروز مساعدت نماید. خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائید. میروکیلی – شهرداریزد».
 مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
4-3- رونوشت نامه شماره 338الف26/4505-15/1/87 فرماندهی پلیس راه آهن درخصوص تمهیدات حفاظتی پارک میدان راه آهن مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری با نصب تابلوهای هشدار دهنده و رفع نقص روشنایی مشکل حفاظتی میدان را برطرف و با ایجاد کف فرشهای مناسب جهت پیاده روهای میدان وضعیت موجود را ساماندهی نماید.
5-3- نمابر شماره 31-21073-7/3/87 مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش ثبت دبیرخانه شورا بشماره         948-7/3/87 درخصوص برگزاری پودمان آموزشی جمعیت شناسی در تیرماه سال جاری مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید آقای میرحسینی به نمایندگی از شورا در کلاس آموزشی فوق شرکت نمایند.
جلسه باذکرصلوات درساعت 20/11خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز یکشنبه مورخ 26/3/87 ساعت 19 موکول گردید.