مصوبات يكصد و سي و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصد و سي و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
­­      
­­       صورتجلسه
 
یکصد و سی و نهمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت10/18روز یکشنبه    مورخ 9/4/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید.
   ابتدا طبق دستور کار جلسه درخصوص کارهای انجام شده توسط شهرداری در رابطه با تکدی گری در یزد با حضور آقای مهندس امیری (معاونت خدمات شهری) و آقای ساجدی فر (رییس اجرائیات) مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه در چند روز گذشته برخورد با متکدیان و گسیل تعدادی از آنها به اردوگاه اقدامات مناسبی صورت گرفته است مقرر گردید از آقایان ساجدی فرد (شهرداری) آقای برهانی (نیروی انتظامی) آقای حداد (دادسرای یزد) تقدیر و تشکر بعمل آید و برابر گزارش آقای ساجدی فرد تعداد دستگیرشدگان را 2 نفر افراد بومی و بقیه غیر بومی اهل کشور پاکستان و افغانستان تشکیل می دهند ، ضمناً اداره بهزیستی شهرستان یزد هم تاکنون در این زمینه هیچ گونه تعامل و همکاری با شهرداری یزد انجام نداده است.
 در ادامه درخصوص پیشرفت کارواقدامات صورت گرفته براساس تصمیمات شورا ازسوی شهرداری وپیمانکاران مربوطه جهت راه اندازی کارخانه کمپوست درهفته دولت باحضورآقای حیدری(سرپرست سازمان بازیافت)آقای صالحیان(مدیرکارخانه کمپوست)وهمچنین بررسی های بعمل آمده جهت بهبودوضعیت فعلی وبرطرف نمودن مشکلات کشتارگاه صنعتی باحضورآقای مشتاقیون(مدیرعامل شرکت فرآوری وموادپروتئینی)بحث وتبادل نظر گردید.
   در ادامه جلسه پیرو هماهنگی های بعمل آمده و دعوت قبلی از اهالی محترم محله حسن آباد در صحن علنی شورا با حضور آقای امیری (معاونت خدمات شهری )آقای لطیفی (شهردار منطقه دو) پیرامون مسائل و مشکلات آن منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
  خواسته های اهالی :
- اجرای طرح فاضلاب شهری با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع جهت جلوگیری از خطرات احتمالی.
- احداث پارک وفضای سبزوهمچنین اماکن ورزشی جهت استفاده جوانان باتوجه به زمینهای موجودو بلااستفاده.
- جمع آوری خاک و نخاله های موجود در خیابان و کوچه های منطقه .
- مرمت و آسفالت نمودن کوچه ها و معابر منطقه بخصوص ادامه کوچه مدرسه کودکان استثنایی.
- جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز و رعایت اصول فنی و شهرسازی.
- جمع آوری ماشین های اسقاطی در کوچه ها و معابر.
- تعریض نمودن کوچه ها و همچنین حفر چاههای جذبی توسط شهرداری.
- تخریب خانه های مخروبه و جمع آوری زباله های آن.
- اجرای طرح خیابان سنتو با توجه به ترافیک زیاد.
 
- رسیدگی به وضعیت نامناسب و غیر اصولی بلوار امام رضا (ع) و تملک پلاکهای موجود جهت ادامه بلوار .
 - ایجاد امکانات عمومی جهت رفاه حال اهالی آن منطقه بخصوص اضافه نمودن چند دستگاه اتوبوس خط واحد.
 
در پایان جلسه ضمن ارائه گزارش آقای لطیفی مبنی بر اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری در آن منطقه مقرر گردید شورا جلسه ای را با حضور مسئولین ادارات ذیربط جهت بررسی مسائل و مشکلات آن منطقه برگزار نماید.
*  مصوبات :
1- صورتجلسات (81و80و79 ) کمیسیون برنامه و بودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-1- لایحه شماره 505/12934-20/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1141-20/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، به استحضار می رساند شهرداری یزد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 1417/1/46341 بخش 4 یزد واقع در بلوار کوثر به میدان امام علی طبق توافقنامه مضبوط در پرونده اقدام نموده است خانم فاطمه آقای قوی محمدی به منظور صدور سند اصلاحی باقیمانده ملک از طریق اجرای ماده 45 قانون ثبت به شهرداری مراجعه و طبق کروکی ارایه شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک مساحت باقیمانده از 25/74 مترمربع بر خیابان به 48/103مترمربع افزایش یافته است که متعاقب آن شهرداری جهت ارزیابی مساحت 23/29 متر مربع مازاد پلاک فوق موضوع را به هیات ارزیاب شهرداری ارجاع و طبق نظریه هیات مذکور مبلغ سی و هفت میلیون و نهصد و نود و نه هزار ریال بابت غرامت ملک و مبلغ بیست میلیون و چهارصد شصت و یک هزارریال بابت حق تشرف جمعاً به مبلغ پنجاه و هشت میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال (بدهی مالک) برآورد و اعلام نظر گردیده است . علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر برگ ارزیابی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح درصورت موافقت مراتب اعلام تا اقدام لازم بعمل آید.میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب درصحن علنی شورا مطرح باتوجه به بازدید بعمل آمده ، پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت ، ضمناً مقررگردید مساحت ملک مورد نظر که بنام شهرداری می باشد به عرض پیاده رو اضافه گردد. 
 
2-1- نامه شماره 204/13218-21/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1192-23/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر یزد ؛سلام علیکم: احتراماً عطف به مصوبه5-1صورتجلسه29/2/87 آن شورای محترم و باعنایت به اعتراض فرمانداری محترم موضوع نامه شماره1/1915-13/3/87 درخصوص فاکتورهای ارائه شده
مربوط به خریدلوله واتصالات شبکه آب شرب،فاضلاب وآتش نشانی کارخانه کمپوست توسط شرکت آسانساز به
استحضارمی رساندمبلغ کل فاکتورهای ارائه شده یکصدوسی و دو میلیون و سیصدو بیست و شش هزار و سیصد و هشتاد ریال می باشد که با احتساب 10% افزایش قیمت به مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون و پانصد و پنجاه و نه هزار و هیجده ریال می رسد مراتب جهت استحضار و اقدامات لازم ایفاد می گردد میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب درصحن علنی شورا مطرح ، پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف مقرر گردید  بر اساس مصوبه قبلی شورا اقدام گردد.
3-1- لایحه شماره 505/12660-20/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1149-20/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو پیشنهاد شماره 110/7890-1/3/85 و بازگشت به مصوبه (شق ن بند یک صورتجلسه 6/4/85 )بدینوسیله به استحضار می رساند با عنایت به بررسی از سوابق پلاک شماره 2620بخش 4 یزد تمامی 423 سهم مشاع از 1900 سهم از 2850 سهم ششدانگ پلاک مذکور و متعلق به آقای علی اکبرذوالمعالی در مسیر طرح بلوار کوثر قرار گرفته و بجای قسمتی از غرامت یک قطعه از اراضی پلاک شماره 6517 بخش 4 یزد به مبلغ دو میلیون و پانصد و نود و نه هزار و پانصد ریال به ایشان واگذار گردیده است و موضوع طی مصوبه شماره 40/14351-14/5/75 به تصویب قائم مقامی شورای اسلامی شهر رسیده است ولی در هنگام صدور اسناد تفکیکی پلاک شماره 6517 بخش4 یزدمشخص گردیدکه قطعه واگذاری به نامبرده جزء پلاک6517 نبوده وجزء اراضی پلاک باقیمانده 8938بخش4یزد ومتعلق به سازمان مسکن و شهرسازی می باشد متعاقب آن شهرداری با توجه به واگذاری های انجام شده پلاک فوق را از سازمان مسکن و شهرسازی خریداری و تفکیک نمود و یکی از قطعات تفکیکی پلاک شماره 8938 در سهم نامبرده قرار گرفت علیهذا با عنایت به مشروحه فوق و با توجه به اینکه فقط شماره پلاک قطعه معوضی تغییر نموده است و ایشان با شهرداری تسویه نموده است ضمن ارسال یک نسخه از تصویر مصوبه قائم مقامی شورای اسلامی شهر خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً اعتبار مربوطه از محل کد (تملک بلوار کوثر 13-020-531) در بودجه 87 تامین گردیده است.میروکیلی– شهردار یزد».
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
4-1-  لایحه شماره 110/9636-1/3/87 شهرداری ثبت بشماره 862-1/3/87 دبیرخانه شورا :
«شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن،به پیوست یکنسخه از تصویرنظریه هیات کارشناسی درخصوص ارزیابی قطعات باقیمانده شهرک مشاغل فنی واقعدرانتهای خیابان امام جهت استحضار ارسال باتوجه به اینکه شهرداری درنظرداردقطعات اراضی فوق را ازطریق مزایده به واجدین شرایط واگذارنماید خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح درصورت موافقت امربه ابلاغ فرمائید.میروکیلی – شهردار یزد»
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف مقرر گردید قطعات مورد نظر مبنی بر قیمت کارشناسی روز و بصورت واگذاری و به اشخاصی که دارای پروانه مشاغل خاص مورد نظر می باشند تحویل و از طرف شهرداری پیگیری لازم صورت گیرد که هرچه سریعتر صاحبان مشاغل فوق الذکر نسبت به جابجایی واحد صنفی خود اقدام نمایند.
5-1-  لایحه شماره 505/6116-15/2/87 شهرداری ثبت بشماره 539-15/2/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ،بدین وسیله به استحضارمی رساند شهرداری یزد در نظرداردنسبت به فروش مساحت281مترمربع عرصه کوچه متعلق به شهرداری،بین پلاکهای یک فرعی الی یازده فرعی وباقیمانده1960بخش4یزدکه توسط مالک پلاکهای فوق تصرف ودرمجتمع ستاره ادغام گردیده است طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ازقرارهرمترمربع دومیلیون ریال اقدام نمایدعلیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر کروکی مربوطه منضم به نمایی از برگ ارزیابی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، ضمن تاکید بر رأی قبلی مبنی بر اینکه فروش کوچه به قیمت هر متر مربع پانزده میلیون ریال (15.000.000 ریال) بر اساس (بند 1 صورتجلسه 13/6/84 ) صورت پذیرد ، مقرر گردید شهرداری چگونگی علت اعلام مجدد فروش ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد خود به شورا و همراه با معرفی مقصر احتمالی به این شورا اعلام نماید.
 
6-1-   با توجه به اینکه قیمتهای کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص ملکهای مورد معامله شهرداری با عرف بازار دارای تفاوت بسیاری است موضوع در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف مقرر گردید بعد از ارسال پیشنهاد شهرداری به شورا ، موضوع از طریق آقای مهندس کوچک زاده مورد بررسی تا براساس اظهار نظر ایشان به کمیسیون مربوطه ارجاع گردد.
 
7-1- لایحه شماره 230/15200-1/4/87 شهرداری ثبت بشماره 1349-2/4/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو پیشنهاد شماره 110/5721-14/2/87 و بازگشت به مصوبه(بند3صورتجلسه26/2/87 )به پیوست تصویرنظریه کارشناس رسمی درخصوص تفکیک پلاک ثبتی36/8592 بخش4 یزد واقع در بلوار امام جعفر صادق (ع) نرسیده به فروشگاه رفاه که می بایست طبق اعلام واحد تفکیک منطقه دو مساحت 68/225 مترمربع جهت سطوح خدمات به شهرداری پرداخت نمایند . از قرار هر متر مربع سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال و جمعاً به مبلغ هفتصد و ده میلیون و هشتصد و نود و دو هزار ریال ارسال می گردد لذا خواهشمند است موضوع مجدداً در شورای اسلامی شهر مطرح ودرخصوص وصول مبلغ کارشناسی شده در قبال واگذاری زمین ارائه طریق فرمایند. میروکیلی – شهردار یزد».
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف  با توجه به قیمت کارشناسی جدید انجام شده و پرداخت بهای سطوح خدمات ، مورد تصویب قرار گرفت.
 
8-1- لایحه شماره 505/13916-25/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1234-26/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ،بدینوسیله به استحضارمی رساندبا عنایت به بررسی از سوابق پلاک مشاعی1432بخش8 یزد واقعدرخیابان خیام(خرمشهر) قسمتی ازپلاک فوق در مسیرخیابان مذکور قرارگرفته وپس ازمراحل ارزیابی پس ازکسرحق تشرف قسمت درمسیر توسط وکیل مالکین آقای عبدالحسین کلانتر سه دانگ مشاع ازششدانگ به شهرداری منتقل و ازطریق اجرای ماده45 قانون ثبت مبادرت به دریافت سندباقیمانده ملک نموده است که پس از ارائه آن به شهرداری مشخص گردید باقیمانده ملک از 50/6009 مترمربع بر خیابان به6021 مترمربع افزایش یافته است که متعاقب آن شهرداری جهت ارزیابی مساحت 50/11مترمربع مازادباقیمانده پلاک فوق موضوع رابه هیات ارزیاب شهرداری ارجاع وطبق نظریه هیات مذکور مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت غرامت ملک و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت حق تشرف و جمعاً به مبلغ هفده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بدهی مالکیت برآورد و اعلام نظر گردیده است علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر برگ ارزیابی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از محل حق تشرف مصوبه 1387 اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی – شهردار یزد».
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
 

9-1- لایحه شماره 505/13987-26/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1244-26/3/87 دبیرخانه شورا :

« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد بند 16ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ،پیرو پیشنهاد شماره 110/3052-28/1/87 و مصوبه بند 2-4 صورتجلسه 22/2/87 با توجه به اینکه طی بند 1 نامه 1/1914مورخ 13/3/87 مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته است خواهشمنداست موضوع مجدداً درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید که ازمبلغ یکصد میلیون ریال واریزی معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور 50% آن در وجه هیات استانی ورزش های سه گانه پرداخت گردد اجازه فرمائید اعتبار آن از محل مازاد سنواتی کسر و به ردیف 05-417-512 سایرهزینه ها در بودجه87 اضافه شود ضمناً متذکر می شود که مورد فوق جزء دیون شهرداری می باشد..میروکیلی – شهردار یزد».
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف مقرر گردید براساس مصوبه قبلی شورا اقدام گردد.
 
10-1- لایحه شماره505/14200-27/3/87شهرداری ثبت بشماره 1247-27/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد بند16ماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پیروپیشنهادشماره 505/40147-3/11/86 وبازگشت به شق3-4صورتجلسه22/2/87 بدینوسیله باستحضار می رساند شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 57/1788بخش 8 یزد واقع در طرح 24 متری خیام (سه دانگ مشاع از ششدانگ ) متعلق به آقای علی محمد مودیون به وکالت آقای محمد حسین خانی زاده اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام شده توسط هیات کارشناسان رسمی پس ازکسرحق تشرف ازغرامت ملک جمعاً مبلغ چهل میلیون ونهصد وهفتاد وپنج هزارریال بدهکار مالکین به شهرداری تعیین گردید و با عنایت به اینکه نامبرده وکیل سه دانگ پلاک فوق می باشد بدهکاری نامبرده مبلغ بیست میلیون وچهارصدهشتاد وهفت هزار وپانصدریال می باشد طبق توافقنامه انجام شده مبلغ مذکور در سه قسط در وجه شهرداری پرداخت گردد و مالک موظف به انتقال رسمی اسناد به نام شهرداری می باشد علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن عدم اعتبار و ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از محل اعتبارات تملک خیابان صحرا کد 03-020-531 کسر و تملک طرح خیابان خیام دربودجه87 اضافه گرددو اقدامات لازم معمول ودراصلاحیه بودجه سال87اعمال گردد.میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
 
11-1- لایحه شماره 204/14206-27/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1252-27/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: باستناد قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ، شهرداری یزد در نظر دارد با توجه به نامه شماره 3102-22/12/86 بخشداری در رابطه با مدیریت واحد بر امور ساخت و سازها در حریم شمالی شهر یزد حدفاصل جاده مهریز تا بلوار فقیه خراسانی پل الغدیرو صورتجلسه 10/2/87 به پیوست در ارتباط با بند 2 صورتجلسه مذکور 2 دستگاه وسیله نقلیه وانت مزدا به منظور کمک و سرعت در اجرا به صورت امانی تا پایان سال 87 در اختیار بخشداری مرکزی یزد قرار دهد . خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید که اقدام لازم بعمل آید. میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف  به منظور همکاری شورا و شهرداری با بخشداری جهت جلوگیری از پیشرفت ساخت و سازهای غیر مجاز، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
12-1- لایحه شماره 505/14960-30/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1320-30/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد بند 16ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ،شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی بشماره باقیمانده 1/4202بخش 4 یزد واقع در طرح 24 متری به 28 متری شهید خلیل حسن بیگی به وکالت آقای کامبیز کامران اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف بر اساس ارزیابی انجام گرفته و پس از کسر حق تشرف از غرامت ملک در مسیرجمعاً مبلغ هفتاد وهفت میلیون وپانصد وهفتاد وپنج هزار ریال بدهکاری مالک به شهرداری می باشد این بدهکاری می بایست در دوقسط که قسط اول درسه ماه اول سال جاری وقسط دوم درسه ماه دوم سال جاری شهرداری پرداخت گردد لیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایند از محل کد 09-020-531 تملک اراضی کوچه بیوک کسر و کد 21-020-531 تملک طرح 24 متری به 28 متری شهید خلیل حسن بیگی در بودجه 87 به بودجه اضافه گردد و در اصلاحیه بودجه سال 87 لحاظ گردد. میروکیلی – شهردار یزد».
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ضمن تاکید بر وصول هرچه سریعتر قسط اول پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
 
 
13-1- لایحه شماره 110/45329-5/12/86 شهرداری ثبت بشماره 4405-11/12/86 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ،همانگونه که مستحضرید در پروژه مشارکتی شهرداری یزد با مالکین مجتمع ستاره یزد ، آقای مهندس فرامرز رمضانی به عنوان نماینده تام الاختیار شهرداری افزون بر یک سال است که ایفای وظیفه می نمایند به منظور قدردانی از تلاشها و پیگیری های ایشان و با توجه به میزان فعالیتهای ایشان پیشنهاد می گردد اجازه فرمائید ماهانه تا سقف یک میلیون و پانصد هزار ریال از محل ماده 17 از تاریخ صدور ابلاغ نمایندگی در وجه ایشان پرداخت گردد. توحیدفر – کفیل شهرداری یزد».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
جلسه باذکرصلوات درساعت 23خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز چهارشنبه مورخ 12/4/87 ساعت 7 صبح موکول گردید.