مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
­­       صورتجلسه
 
یکصد و بیست و هفتمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19روز یکشنبه          مورخ 5/3/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید.
 در ابتدا طبق دستور کار جلسه سرکارخانم وزیری گزارش جامع و کامل در رابطه با برگزاری کارگروه آموزشی مترو پلیس که به میزبانی شهرداری مشهد که با حضور شهرداران کلان شهرها و اعضای شوراهای سراسر کشور و اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار شده بود ارائه نمودند.
 در ادامه جلسه پیرو هماهنگی های بعمل آمده و بر اساس دعوتنامه شماره 807-30/2/87 آقای مهندس میروکیلی شهردار یزد، آقای مقوم مدیرعامل شرکت مخابرات و همراهان ، آقای معلی مدیرعامل شرکت گاز ، آقای صحتی مدیرعامل شرکت توزیع برق و همراهان ، آقای حسینی نماینده شرکت آب و فاضلاب ،  آقای محمد طاهری معاونت راهنمایی و رانندگی ، آقای خادمی کارشناس ترافیک استانداری ، آقای توحیدفر معاونت عمرانی شهرداری ، آقای آثاری مشاور حمل و نقل ترافیک شهرداری درخصوص عملیات اجرایی پل غیر همسطح تقاطع چهارراه معلم مبنی بر اعلام مدت زمان دقیق ، هزینه تقریبی ، زمان آغاز عملیات جابه جایی تاسیسات مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
1- پنجاهمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی توسط رییس کمیسیون قرائت و بند ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-1- با عنایت به بند 3 ماده 14 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور درخصوص انتخاب هیأت رییسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی شورا به ترتیب آقای حرزاده به عنوان رییس آقای مطهریان نایب رییس و آقای خباززاده منشی و مخبر کمیسیون بمدت یک سال تعیین و معرفی شدند.  
2- با توجه درخواست مکرر آقای کوچک زاده مبنی بر حذف ایشان از کمیسیون عمران ،توسعه و ترافیک شورا پس از بحث و تبادل نظر و رأی گیری مخفی جابجایی نامبرده از کمیسیون عمران ،توسعه و ترافیک به کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی مورد موافقت قرار گرفت . ضمناً با توجه به درخواست سرکارخانم حیدری ایشان از کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی حذف گردیدند.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 23 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز چهارشنبه مورخ 8/3/87 ساعت 7صبح موکول گردید.