مصوبات يكصد و بيست و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصد و بيست و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
­­       صورتجلسه
 
یکصد و بیست و هشتمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7روز چهارشنبه           مورخ 8/3/87 با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.
 در ابتدا طبق دستور کار جلسه در سخنان پیش از دستور ، پیشنهاد آقای خباززاده بشرح ذیل مطرح گردید :
- نارضایتی شهروندان و اهالی کسبه درخصوص دریافت عوارض توسط شهرداری بابت تابلوهای سردرب مغازه ها که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی شورا ارجاع تا پس از بررسی های لازم نتیجه تا پایان خرداد در صحن شورا مطرح گردد.
 * مصوبات :
1- باعنایت به بررسی های بعمل آمده و کارشناسی های صورت گرفته با حضور مسئولین و ادارات و کارشناسان مربوطه و با برگزاری جلسات مکرر درخصوص اجرای عملیات تقاطع چهارراه معلم مجدداً موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق ، مخالف و با توجه به نتیجه جلسات قبل و مصوبه شورای اسلامی دور دوم اجرای پل سه سطحی با اولویت روگذر مورد تصویب قرار گرفت.
2- درخواست سرکارخانم وزیری مبنی بر عضویت در کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک و انتقال از کمیسیون برنامه و بودجه که مراتب مورد موافقت رییس شورا قرار گرفت و با پیشنهاد ایشان ، پس از بحث و تبادل نظر و رأی گیری مخفی موضوع فوق مورد تصویب قرار گرفت.
3- درخواست آقای کوچک زاده مبنی برعضویت درکمیسیون برنامه و بودجه و انتقال از کمیسیون عمران ،توسعه و ترافیک که مراتب مورد موافقت رییس شورا قرار گرفت و با پیشنهاد ایشان ،پس از بحث و تبادل نظر و رأی گیری مخفی موضوع فوق مورد تصویب قرار گرفت.
4- نامه شماره 400/7732-23/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره699-23/2/87 درخصوص اعلام اسامی افرادیکه بیشترین نقش رادر انجام امورستادتسهیلات میهمانان نوروزی سال87بشرح ذیل اعلام می دارد :

-           عباس امیری
-           محمدرضا نیکو نژاد
-           محمد صلواتی
-           عباس پیله ور
-           غلامرضا محتشمی
-           علی محمد نادرزاده
-           احمد قانع
-           عبدالصمد لطیفی
-           سیدابوالفضل کشفی

مطرح پس از بحث و تبادل نظر ضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مقرر گردید در همین رابطه از آقای جنایی (سرپرست ناحیه تاریخی) و سرکارخانم مرشدی (مدیر عامل سازمان پارکها ) نیز تقدیر مناسب بعمل آید.
5- صورتجلسات(57و58) کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-5- باعنایت به بند3 ماده14قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوردرخصوص انتخاب هیات رییسه کمیسیون عمران،توسعه وترافیک شورا به ترتیب آقای پارسائیان بعنوان رییس،آقای خباززاده یزدی بعنوان نایب رییس وسرکارخانم حیدری بعنوان منشی و مخبر کمیسیون بمدت یکسال تاتاریخ (9/2/88 )تعیین و معرفی شدند.
2-5- طرح چگونگی تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک شورا در سال جاری بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
الف-  در کلیه جلسات کمیسیون عمران ازمعاون امورعمرانی شهرداری دعوت بعمل آید .
ب- هر دو هفته یکبار از پروژه های عمرانی شهر با حضور آقای شهردار ، معاون عمرانی و شهردار منطقه مربوطه بازدید بعمل آید.
ج- گزارش پیشرفت عمرانی مناطق سه گانه و ناحیه تاریخی و اعلام برنامه های عمرانی ماه آتی آنها به کمیسیون عمران بصورت ماهیانه ارسال گردد.
د- شهردار محترم نسبت به ارسال گزارش میزان عملکرد هزینه های عمرانی مناطق سه گانه و ناحیه تاریخی اعم از امانی ، آسفالت معابر ، فضای سبز و خدمات شهری و سایر امور عمرانی سال 86 را تا پایان خرداد ماه به شورا ارائه نماید.
3-5- طرح پیشنهادی مشاور طرح جامع ترافیک (رهروان عمران) در رابطه با مطالعات فاز یک تقاطع غیر همسطح چهارراه معلم مطرح و مورد بازنگری قرارگرفت و پس از بررسی و تبادل نظر مقرر شد درخصوص برآورد هزینه های جابجایی و انتقال تاسیسات شهری به منظور تصمیم گیری جهت انتخاب گزینه روگذر و زیر گذر، از مدیران ارشد ادارات گاز ، برق ، مخابرات و آب و فاضلاب دعوت بعمل آید تا در اسرع وقت در شورای اسلامی شهر یزد حضور بهم رسانند.
4-5- طرح عملیاتی نمودن پروژه های عمرانی مناطق بر حسب اولویت تعیین شده و منطبق بر بودجه اختصاص یافته عمرانی مطرح ، مقرر گردید پیگیری عاجل نسبت به احداث میادین میوه و تره بار محلات ، آزادسازی بلوارحضرت آیت ا... خامنه ای،جدول گذاری و زیرسازی بلوارخاتم وتملک اراضی درطرح پروژه ها، توسط مدیران مناطق ومعاونت عمرانی شهرداری بر حسب وظیفه صورت گیرد تا این گونه پروژه ها هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.ضمناً مقررگردید با توجه به اهمیت آزاد سازی حتی المقدور قبل از تملک ،  عملیات جدول گذاری شروع نشود.
جلسه باذکرصلوات درساعت 15/10 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز یکشنبه مورخ 12/3/87 ساعت 19 موکول گردید.