مصوبات يكصد وهشتادمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصد وهشتادمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهشتادمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 7صبح روزچهارشنبه  مورخ13/9/87 با حضوركليه اعضاءتشكیل گردید :
در ابتدا رياست شورا ضمن سپاس وشكرگذاري ازدرگاه خداند متعال بابت نزول باران الهي كه موجبات خوشحالي همشهريان را فراهم نمود تأكيدداشت شهرداري با تمام امكانات وتجهيزات خودوبا هماهنگي و برنامه ريزي نسبت به رفع آبهاي سطحي خيابانها ومعابر وكوچه هاي سطح شهراقدامات لازم وضروري را درجهت حل مشكلات مردم معمول نمايد.
سپس طبق دستور كارجلسه درسخنان پيش ازدستورآقاي مطهريان درخصوص هفتمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي كميسيونهاي فرهنگي اجتماعي وزيست محيطي شوراهاي اسلامي كلان شهرها ومراكز استانها كه درروز پنجشنبه مورخ 14/9/87 به ميزباني شوراي اسلامي شهر يزد درهتل صفائيه برگزار         ميگردد ازاقدامات انجام شده تاكنون،اجراي برنامه ها، دستوركار جلسات وكارگروهها وهماهنگي هاي بعمل آمده جهت بازديداز اماكن تاريخي و اسكان ميهمانان جهت اطلاع واستحضار اعضاي شورا توضيحات كامل و جامع ارائه نمودند. كه درادامه هريك از اعضاي شورا سؤالاتي را پيرامون نحوه عملكرد وفعاليت ديگر شورا هاي اسلامي سراسر كشور دررابطه با اختيارات شوراي سازمانها ، برگزاري كميسيون هاي معاملات عمده ، تعيين ارزش افزوده وحق تشرف ، تعيين ارزش معاملاتي املاك ساختمان ، چگونگي اخذ عوارض تابلوها درسطح شهر ، تفكيك زباله از مبدأ ، بررسي تأثيرخانواده ها درفرهنگ جامعه خصوصاً جوانان ، لزوم كمك به خانواده ها جهت ازدواج آسان جوانان ، فرهنگ حجاب ، روشهاي مؤثردرفرهنگ سازي توسط بخشهاي مختلف ، معرفي چهره هاي برجسته قديم وجديد فرهنگي شهر يزد ، راهكارهاي موجود براي مقابله با تهاجم فرهنگي وغيره... را مطرح و خواستار پيگيري موضوعات فوق درآن اجلاس شدند.
سپس دررابطه با چگونگي بررسي عوارض پيشنهادي سال 88 شهرداري با حضوركارشناسان مربوطه بحث و تبادل نظربعمل آمدكه مقررگرديد شورا با تشكيل كارگروه سه نفره درمدت معين نسبت به بررسي عوارض سال 88 شهرداري اقدامات لازم معمول ونتيجه درصحن شورا                         تصميم گيري شود.
 
 
در ادامه جلسه تصميمي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
 
 
*طرح پيشنهادي جهت تفكيك زباله  
 
1- نامه شماره 2633- 2/6/87 سرپرست سازمان بازيافت دررابطه با طرح پيشنهادي آن سازمان جهت تفكيك پسمانده (زباله) از مبدأ موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ، مخالف مقررگرديد شهرداري (سازمان بازيافت) مواردرا بشرح ذيل درطرح مربوطه اعمال و پيشنهاد جديد خود را با امضاي آقاي شهردار جهت بررسي مجدد به شورا ارائه نمايند:  
1-1  برون سپاري كامل امور ، به غيرازنظارت ومديريت كه به عهده سازمان بازيافت مي باشد .
2-1 با توجه به اينكه شورايارهاي محلات مي توانند درجهت نظارت عاليه شورا درزمينه هاي مختلف همكاري و هماهنگي لازم را داشته باشند. شهرداري (سازمان بازيافت)مي تواند دراين راستا ازشورايارهاي محلات برحسب صلاحديد جهت نظارت استفاده نمايد.
3-1 شهرداري (سازمان بازيافت)مي تواندازطرح خانه به خانه كه توسط شورا تنظيم شده است استفاده نمايد.
جلسه باذكرصلوات در ساعت 10 صبح خاتمه يافت .