مصوبات يازدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يازدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
  پيرودستوركاراعلام شده  روز چهارشنبه مورخ19/2/86 وبرابراطلاع قبلي،یازدهمین جلسه شوراياسلامي شهريزددرساعت7صبح روز شنبهمورخ22/2/86 باتلاوت آياتي ازكلاما...مجيدوباحضورکلیه  اعضاء-امضاءكنندگان ذيل-  درمحل  تالارشورا تشكيل گردید.
      درابتدای جلسه آقای میرحسینی:رئیس شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی توفیق       روز افزون همکاران ارجمند ، سایر مسئولین و خدمتگزاران به نظام و عرض خیرمقدم به آقای مهندس      سید علی اکبر میروکیلی ، شهردار محترم یزد که باتحقیق و بررسی های انجام شده از سوی اعضای دور سوم شورای اسلامی شهر به این سمت نائل شدند به ایشان تبریک و تهنیت عرض نمود.
        سپس آقای مهندس میروکیلی ضمن تقدیر وتشکر ازنمایندگان مردم یزد بخاطرحسن نیت و اعتمادشان نسبت به انتخاب خودبعنوان شهرداریزد اظهارداشت: امیداست به یاری خداوند متعال وباحمایت اعضای شورای اسلامی شهر وهمت وتلاش کارکنان زحمت کش شهرداری وسایر دستگاههای اجرایی استان بتوانیم همچون گذشته درجهت پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری که همان رضایت خالق هستی وارائه خدمات شایسته و مطلوب به شهروندان می باشدگامهای موثر و مثبت برداریم. در پایان هریک از اعضای شورا ضمن خوشامدگویی و عرض تبریک به آقای مهندس میروکیلی ،موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال مسئلت نمودند.
در ادامه جلسه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :
1- درخصوص رسیدگی به مسائل و مشکلات کشتارگاه مقرر گردید جلسه ای باحضور کارشناسان و افراد صاحب نظر و نمایندگان اتحادیه صنف قصاب و سلاخ تشکیل و نتیجه ظرف مدت 10 روز جهت بررسی به صحن شورا ارسال گردد درضمن آقای فقیه خراسانی بنمایندگی از شورا جهت پیگیری موضوع معرفی شدند.
2- نمابر شماره 2187/862-18/2/86 سازمان بازرگانی درخصوص اعزام تنی چند از مسئولین استان بهمراه آقای شایق شهردار سابق یزد به کشور مجارستان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 9 خاتمه یافت وجلسه بعد به روز یکشنبه مورخ23/2/86 ساعت 30/19  موکول گردید.