مصوبات هفتا دونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هفتا دونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هفتاد و نهمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 یکشنبه مورخ16/10/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- باعنایت به سفر پرخیر وبرکت مقام معظم رهبری به استان دارالعباده یزدو استقبال باشکوه وبی نظیر مردم متدین وشهیدپرور این استان ازرهبر فرزانه انقلاب ،مقررگردید شورای اسلامی در این راستا بیانیه ای جهت تقدیروتشکر ازهمشهریان وهمچنین مسئولین و دست اندرکاران برگزاری مراسم این سفر صادر نماید.

2- سی و هشتمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی (جلسه مورخ10/10/86) توسط جناب آقای حرزاده قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-2- درخصوص تغییر نام سازمان رفاهی - تفریحی به سازمان فرهنگی -تفریحی ، پس از بحث و تبادل نظر و بر اساس پیشنهاد شهردار محترم تغییر نام سازمان فوق بدون دخل و تصرف در شرح وظایف آن مورد تصویب قرار گرفت.

2-2-  مقرر گردید سومین جلسه مجمع مشورتی رؤسای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی شوراهای اسلامی مراکز استانها به میزبانی شورای اسلامی شهر یزد برگزار گردد.

3-2-  مقررگردید اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا باتفاق مشاور فرهنگی به منظور بررسی عملکردها و فعالیت های فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان در اولین فرصت طی برنامه ریزی و هماهنگی های لازم بازدیدی از آن شورا داشته باشند.

 4-2-  پیرو بند 3 شق الف صورتجلسه 22/7/86 شورا ، نامه شماره 310/35199-25/9/86 شهرداری درخصوص ارسال طرح جهت احداث نمازخانه در پارکهای سطح شهر مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

3- چهل و هفتمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (2/10/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی  قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-3-نامه شماره 505/34772-24/9/86 شهرداری درخصوص درخواست صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین مبنی بر معافیت از پرداخت عوارض مشاغل مطرح مورد مخالفت قرار گرفت .

2-3-نامه شماره 7187/862-14/9/86 سازمان بازرگانی استان یزد و جوابیه اداره حقوقی و املاک درخصوص معافیت از پرداخت عوارض حمل کالا جهت شرکت حمل و نقل آبادان مطرح مورد مخالفت قرارگرفت.

3-3-نامه شماره200/28390-9/8/86 شهرداری درخصوص پرداخت هزینه مسکن کارکنان رسمی، پیمانی براساس نامه شماره 01/132/44325-6/9/86 مدیرکل تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداری های وزارت کشور مطرح پس از بحث و تبادل نظر با پرداخت آن تا سقف بیست درصد از حقوق و مزایای مستمر کارکنان از شش ماهه دوم سال 86 مشروط برآنکه از سقف پیشنهادی شهرداری به مبلغ یک میلیون وسیصد هزار ریال تجاوز نکند مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن شش ماهه اول سال 86 مشابه سال قبل 85 عمل گردد.

 

 

 

 

 

4-3- نامه شماره 110/36741-5/10/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله به پیوست تصویر نامه شماره 1185-3/10/86 سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد درخصوص پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از محل ماده 16 بعنوان کمک به سازمان مذکور جهت استحضار ارسال ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح درصورت موافقت اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول ، بدیهی است معادل مبلغ مذکور از محل ماده 17 کسر و به ردیف فوق اضافه و در اصلاحیه بودجه منظور خواهد شد. میروکیلی شهردار یزد»مطرح پس از بحث و تبادل نظر با پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال از ماده 16 بعنوان کمک به سازمان همیاری شهرداریها مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 19/10/86 ساعت 7 صبح موکول گردید.