مصوبات نودوپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات نودوپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

            صورتجلسه

 

 پيرو دستوركار اعلام شده نود و پنجمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19دوشنبه  مورخ 29/11/86 با حضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیمی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1-   چهل و ششمین صورتجلسه کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک  (جلسه مورخ14/11/86) توسط رییس کمیسیون  قرائت و بند ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:  

1-1- نامه شماره 110/42047-15/11/86 شهرداری :

  « شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها ، و در پی جلسه حضوری انجام شده با حضور سردار اله داد فرمانده محترم تیپ الغدیر در شورای اسلامی شهر پیرامون آمادگی خاص پادگان در واگذاری رایگان مساحت واقع در طرح میدان شهید آقا بابایی و اصلاح و جابجایی آن با توجه به طرح تهیه شده و با توجه به تخصیص اعتباری معادل شش میلیارد ریال از سوی تبصره 13 در جهت بهبود ترافیک ، با تائید فرمانداری محترم شهرستان یزد، خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع موافقت فرمائید در ایام مبارک دهه فجر کلنگ اجراء و جابجایی فاز اول پروژه مزبور توسط شهرداری صورت پذیرد و اجازه فرمائید اعتبار لازم در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد (ضمناً صورتجلسه تنظیمی پیوست تقدیم می گردد ).میروکیلی- شهردار یزد»مطرح و با توجه به لزوم دور اندیشی های لازم در اجرای کل مسیر این پروژه ، پیشنهاد شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 22خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 1/12/86 ساعت 7 صبح موکول گردید