مصوبات نودوهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات نودوهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

            صورتجلسه

 

 پيرو دستوركار اعلام شده نود و هفتمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19 یکشنبه  مورخ 5/12/86 با حضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- پیرو بند 1-3 صورتجلسه 4/9/86 درخصوص توسعه ورزشهای همگانی در سطح شهر ، تفاهم نامه تنظیم شده فی مابین سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری با هیات ورزشهای همگانی شهرستان یزد باتوضیحات آقای حرزاده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2- پیشنهاد اقای علی کریمی زارچی مشاور جوان و افتخاری شورا درخصوص اهداء جایزه به برندگان جشنواره ایده های برتر که توسط پارک علم فناوری در روز شنبه مورخ 4/12/86 با موضوعات مختلف از جمله شهر و شهرسازی ، فرهنگ شهروندی ، ترافیک برگزار گردیده مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید به سه نفر اول یکعدد سکه کامل بهارآزادی،به سه نفر دوم یکعدد نیم سکه بهار آزادی و به چهار نفر سوم یکعدد ربع سکه بهارآزادی از سوی شورا اهداء گردد.

3- پنجاه و ششمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (21/11/86) توسط رییس کمیسیون  قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:   

1-3- نامه شماره 110/40828-8/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر یزد : سلام علیکم؛احتراماً در راستای واگذاری امور خدماتی و اداری به بخش خصوصی در نظر است نسبت به واگذاری امور دبیرخانه از قبیل کپی ، تایپ ، ویرایش ، پرینت ، رایت و تکثیر و سیمی کردن جزوات به بخش خصوصی اقدام گردد ؛ با توجه به اینکه شرکت صنعتی ، عمرانی و خدماتی غزال دشت ماکو در حال حاضر با استانداری یزد در این رابطه قرارداد داشته و آشنایی کامل با شیوه کار دارد در نظر است برابر شرایط مندرج در پیش نویس قرارداد پیوستی برای مدت سه ماه از تاریخ 1/11/86 لغایت 31/1/87 امور فوق واگذار که با برآورد صورت گرفته ماهیانه قریب به بیست میلیون ریال بابت موارد فوق هزینه و در عوض 4 نفر نیروی دبیرخانه همراه با تجهیزات مربوطه آزاد و در سایر واحدهای نیازمند نیروی انسانی به کارگیری می شوند . خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و در جهت اجرایی نمودن سیاست برون سپاری و کاهش هزینه ها و افزایش راندمان امور جاری شهرداری در صورت صلاحدید مراتب موافقت آن شورای محترم را اعلام نمائید. میروکیلی - شهردار یزد » مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری با برگزاری مناقصه محدود از ابتدای سال 87 به مدت سه ماه اقدام نماید.

2-3- نامه شماره 230/34699-22/9/86 شهرداری :

«شورای محترم اسلامی شهریزد:سلام علیکم؛احتراماً نظربه تخصیص اعتبارعمرانی(تملک دارائیهای سرمایه ای) جهت خرید علائم و تجهیزات کنترل ترافیک ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و اجازه فرمائید شهرداری یزد در حد مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال نسبت به برگزاری مناقصه محدود اقدام نمایدکه حداقل پانزده شرکت دعوت خواهند شد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

3-3-  نامه شماره 110/42461-17/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، باتوجه به بند4 صورتجلسه23/10/86 پیوست برلزوم بازنگری مطالعات فازصفر تقاطع معلم و انجام فاز یک و دو به پیوست یکنسخه ازشرح خدمات پیشنهادی مطالعات مذکور ارسال می گردد نظر به اولویت انجام بازنگری مطالعات فاز صفر و انجام مطالعات فاز یک،خواهشمند است نسبت به هزینه کردن مبلغ یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان)  جهت این مرحله از مطالعات و انجام آن از طریق ترک تشریفات مناقصه با شرکت مهندسین مشاور رهروان عمران (مشاور مطالعات طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر یزد ) موافقت فرمائید. میروکیلی- شهردار یزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت.ضمناً مقرر گردید آقای مهندس کوچک زاده پیگیریهای لازم را معمول نمایند.

4-3- نامه شماره 110/41246-10/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، به استحضار میرساند با توجه به قرارداد شماره 221/22098-8/6/85 فی مابین شهرداری و شرکت یزد خرم سازان در رابطه با حصارکشی و محوطه سازی دریاچه بوستان شهدا که نسبت به اجرای قرارداد ابلاغ 25% اقدام و در حال حاضر جهت اتمام باقیمانده کار به مبلغ هشتاد و دو میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد و چهار ریال نیاز می باشد. در نظر است ازطریق متمم قرارداد و ترک تشریفات اقدام گردد . لذا  خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد لازم به ذکر است انتخاب اولیه پیمانکار ازطریق مناقصه بوده است.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 10/22خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 8/12/86 ساعت 7 موکول گردید.