مصوبات سی وچهارمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

مصوبات سی وچهارمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

صورتجلسه

 

  پيرو دستوركار اعلام شده روزیک شنبه مورخ24/4/86 سی وچهارمین جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 چهارشنبه مورخ27/4/86 باحضوراکثریت اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:  

1-  درخصوص اموال منقول و غیر منقول که شهرداری قصد دارد به نوعی انجام معامله نماید و نیاز به مصوبه شورا دارد شهرداری موظف است پیشنهادخود راطبق دفترچه ارسالی به شورا نام لیست و نام ردیف و صفحه و محل ثبت را مشخص و معین نماید.

2- شهرداری موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را درخصوص تسهیل و مکانیزه نمودن صدور پروانه ساختمانی مبنی بر کاهش زمان توقف و همچنین تسریع در کار ارباب رجوع به میزان 50% تا پایان سال به شورا ارائه نمایند.

3- نامه شماره 125/15095 -26/4/86 شهرداری درخصوص عدم تعلق مالیات به سازمانهای وابسته طبق تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید در حال حاضر سازمانهای شهرداری از مراجعه به اداره امور مالیاتی و تکمیل اظهارنامه مالیاتی خودداری نمایند تا موضوع ازطریق شورای شهر با استعلام نهایی از شورای عالی استانها اقدامات لازم معمول گردد.

4- با توجه به توضیحات آقای حرزاده مبنی بر همکاری یک نفر بعنوان مشاور درکمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و پرداخت حق الزحمه آن مورد موافقت قرار گرفت.

5- درخواست مساعدت هیات رایه المهدی مبنی بر انجام اردوی زیارتی مشهد مقدس مطرح مقرر گردید مبلغ دو میلیون ریال از اعتبارات ماده 17 پرداخت گردد.

6- نامه شماره 721/ط/86-19/3/86 موسسه فرهنگی ،هنری ، قرآنی طلایه داران آوای وحی مبنی بر درخواست کمک به مسجد چهارده معصوم واقعدر خیابان شهید رجایی مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت.

7- به منظور تجلیل و تشکر از مخترع جوان یزدی آقای علی کریمی زارچی ضمن دعوت از ایشان در جلسه شورا مقرر گردید شهرداری یک قطعه زمین بمساحت 200مترمربع به ایشان اهداء نماید.

8- نامه شماره405/12319-7/4/86 شهرداری درخصوص اسامی معابر شهر یزد مصوب جلسه مورخ 22/3/86 شورای نامگذاری معابر مطرح ضمن موافقت مقرر گردید نام پیشنهادی بند 28 از بهاره به بهار تغییر و بند 30 آن مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.

9- پیشنهاد کمیسیون فرهنگی اجتماعی مبنی بر انتشار نشریه فرهنگی شورا و شهرداری تصویب ومقرر گردید جهت انتخاب نام مناسب برای آن نشریه ،موضوع از طریق روزنامه های محلی انتشار و به بهترین گزینه یک عدد سکه بهار آزادی بعنوان جایزه تعیین گردد در ضمن مقرر گردید روابط عمومی شورا موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

 

10- درخصوص انتشارنشریه شورای شهر و شهرداری پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با برگزاری مناقصه محدود و مشارکت بخش خصوصی مشروط بر اینکه تامین نیرو و انجام دادن کار توسط بخش خصوصی و همچنین تامین مکان و امکانات توسط شهرداری با برآورد مبلغ 3.500.000 ریال جهت هر شماره هفته نامه به تیراژ 2000 نسخه مورد تصویب قرار گرفت.

11- با مکان یابی 5 نقطه از شهر جهت برگزاری مراسم جشن میلاد امام زمان (عج) با همکاری شهرداری و هیات های بزرگ و باسابقه شهر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

12- پیرو بند 5 صورتجلسه 12/4/86شورا درخصوص بررسی معضلات و مشکلات کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی و غیره درسطح شهر مقرر گردید گروهی متشکل از یک نفر از شورا و یک نفر از حراست شهرداری با مراجعه به دکه های مذکور در زمینه موارد ذیل تحقیق و بررسی نمایند:  

1) تهیه آمار و نشانی و مشخصات مستاجرین کیوسک ها از شهرداری2) بازدید حضوری در محل کیوسک و مطابقت موارد ذیل الف) نام مستاجر و متولی آن ب) بررسی نوع خدمات ارائه شده ج) بررسی نظافت و زیبایی کیوسک و موارد مشابه 3) جمع آوری اطلاعات لازم با مراجعه به 1) افراد مطلع2) دوایر اماکن مربوطه مانند نیروی انتظامی و قرارگاه امربه معروف و....

13- مقرر گردید ظرف مدت یک هفته شورا و کمیسیونهای داخلی نسبت به معرفی مشاورین اقدام و نتیجه را در صحن شورا گزارش نمایند.

14- نامه شماره 79-27/2/86  مدیریت آستانه مقدسه حضرت امامزاده جعفر(ع)درخصوص احداث پارکینگ دو طبقه مطرح ، مقرر گردید کمیسیون خدمات شهری موضوع را بررسی و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.

15-یازدهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ11/4/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی  قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  

یازدهمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه  ساعت7روز  دوشنبه مورخ11/4/86 در محل کمیسیون واقعدر شورا با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل و آقایان مشتاقیون (معاون اداری مالی شهرداری )بهجت و اقبالی (کارشناسان مالی کمیسیون) مجیدی (مسئول حسابرسی شهرداری) روستایی وآزادی (مدیران  مالی فعلی وسابق شهرداری) با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجیددرخصوص ادامه رسیدگی به گزارشات حسابرسی سال های 83و84 شهرداری تشکیل گردید:

  ابتدا آقای فقیه خراسانی رئیس کمیسیون: درخصوص اهمیت برگزاری این جلسات مطالبی را بیان نموده و اظهار امیدواری کردند که تصمیمات این جلسات بتواند در رفع مشکلات موثر و کارساز باشد سپس بخشهائی از گزارشات حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی معاون مالی اداری شهرداری تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

الف- درخصوص مطالبات شهرداری (ازسازمانها، شرکتها،پیمانکاران، اجاره معوقه املاک شهرداری و ... مقرر گردید گروهی به سرپرستی آقای مجیدی و همکاری و تعامل معاونت اداری مالی شهرداری کلیه مطالبات شهرداری را پیگیری و در این ارتباط گزارش جامعی به شورا ظرف مدت پانزده روز تهیه و ارائه نمایند.

 

ب- درخصوص چکهای برگشتی مقرر گردید توسط معاونت اداری و مالی شهرداری پیگیری و تا آخر تیرماه گزارش جامعی از چکهای برگشتی به شورا ارائه گردد همچنین شهرداری مکلف شد ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن ثبت سریع کلیه اسناد دریافتی تا آخر مرداد ماه در سیستم حسابداری نسبت به ثبت اسناد دریافتی سال 86 در سیستم حسابداری نیز تدابیر لازم اتخاذ و عمل گردد.

ج- شهرداری مکلف به رعایت کامل موارد قانونی درخصوص سپرده ها گردید و مقرر گردید ریز سپرده ها طی مدت بیست روز به شورا اعلام گردد.

د- پیرو بند و از بند 14 صورتجلسه 12/4/86 شورا درخصوص نامه شماره 110/9311-10/3/86 شهرداری راجع به فروش 25/25 مترمربع عرصع کوچه مازاد بر عرض بلوار امام جعفر صادق (ع) به آقای عبدالرضا زاده با فروش به نرخ کارشناس رسمی از قرار هر متر مربع شش میلیون و پانصد هزار ریال موافقت گردید .

   مقرر گردید جلسه بعدی رسیدگی به گزارشات حسابرسی شهرداری با حضور اعضاء حاضر در این جلسه به روز دو شنبه مورخ 18/4/86 موکول گردید.

 16- دوازدهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ14/4/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی  قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  

دوازدهمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه  ساعت7روز  پنجشنبه مورخ14/4/86 در محل کمیسیون واقعدر شورا با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل تشکیل و پس از بحث و مذاکره پیرامون موارد ونامه های ارجاعی به کمیسیون بشرح ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید:

الف- نامه شماره 204/11236-30/3/86 شهرداری درخصوص قرارداد آقای سلیمی بعنوان وکیل و مشاور حقوقی شهرداری مطرح ومقرر گردید معاونت اداری و مالی شهرداری و رئیس دایره حقوقی در جلسه کمیسیون حضور یافته و پس از ارائه توضیحات تصمیم گیری گردد.

ب- نامه شماره 110/11796-3/4/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی 2/2081 بخش 3 یزد متعلق به ورثه مرحوم دهقانی که در مسیر طرح شبکه بیست متری نواب به سید گلسرخ قرار دارد قرائت و مقرر گردید ازطرف شهرداری سوابق ضمیمه تا تصمیم گیری گردد.

ج- نامه شماره 110/6762-23/2/86 شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری و رفع عیب سیستم مرکز تلفن شهرداری جهت سال 86 به روش ترک تشریفات با آقای محمد علی نامجو (خدمات تلفن پارس) از قرار ماهیانه پانصد هزار ریال مطرح و با آن موافقت گردید.

د- نامه شماره 110/12512-9/4/86 شهرداری درخصوص تامین هزینه ده دستگاه اتوبوس مجموعاً به مبلغ بیست میلیون ریال جهت اعزام زائرین مراسم سالگرد رحلت امام خمینی (ره) مطرح و مقرر گردید از محل اعتبارات ماده 16و17 پرداخت گردد.  

هـ- نامه شماره 110/12188-9/4/86 شهرداری درخصوص انجام کارهای نقشه برداری و نحوه عمل شهرداری در این ارتباط قرائت و مقرر گردید جهت تصمیم گیری به کمیسیون عمران ارجاع گردد.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

و- نامه شماره 63/03/86-8/3/86 مشاور مالی و امور حسابرسی کمیسیون (آقای بهجت) درخصوص بدهی سازمان همیاری شهرداریها به شهرداری قرائت ومقرر گردید تصویر نامه به معاونت مالی اداری و عمران شهرداری ارسال تا در اسرع وقت جهت ارائه گزارش کامل به کمیسیون اقدام گردد.  

ز- نامه شماره 204/9626-13/3/86 شهرداری درخصوص ارسال گزارش عملکرد درآمد و هزینه شهرداری در دو ماهه فروردین و اردیبهشت 86 مطرح مقرر گردید به آقای اقبالی مشاور کمیسیون ارجاع تا پس از بررسی ظرف مدت پنج روز نظر خویش را به کمیسیون کتباً اعلام نماید.

ح- گزارش اعلام ساعات کارکرد آقای بهجت (مشاور مالی و امور حسابرسی کمیسیون)مطرح و مقرر گردید براساس مصوبه شورا اقدام گردد.

17- سیزدهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ18/4/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی  قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت: 

 سیزدهمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه  ساعت30/7روز  دوشنبه مورخ18/4/86 در محل کمیسیون واقعدر شورا با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل و آقایان مشتاقیون (معاون اداری مالی شهرداری) بهجت و اقبالی (کارشناسان مالی کمیسیون)مجیدی (مسئول حسابرسی شهرداری)روستایی و آزادی (مدیران مالی فعلی و سابق شهرداری ) با تلاوت آیاتی از کلام کلام ا... مجید در خصوص ادامه رسیدگی به گزارشات حسابرسی سال های 83و 84 شهرداری تشکیل و پس از بحث و مذاکره پیرامون موارد ونامه های ارجاعی به کمیسیون بشرح ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید:

الف- با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون مقرر گردید موسسه حسابرسی متین خردمند و نیز موسسه حسابرسی سپاهان تراز هر چه سریعتر نسبت به ارسال گزارش ویژه تحت عنوان نامه مدیریت که حاوی اشکالات و نکات ضعف و ارائه پیشنهادات اصلاحی مربوط به حسابرسی سالهای 83و84 شهرداری و سازمانهای تابعه می باشد اقدام عاجل بعمل آورند.

ب- مقرر گردید شهرداری طی مدت پانزده روز از ابلاغ این صورتجلسه گزارش جامعی درخصوص سیستم انبار شهرداری به کمیسیون ارائه نماید.

ج- با توجه به گزارشات حسابرسی شهرداری و سازمانهای تابعه مربوط به سنوات 83و84 و جلسات تشکیل شده در این خصوص مقرر گردید ازسوی آقایان اقبالی و بهجت (مشاورین مالی کمیسیون) و مجیدی راهکارها و پیشنهادات اصلاحی رسیدگی به گزارشات حسابرسی درخصوص بندهای آمده در گزارشات مذکور را کتباً طی مدت پانزده روز از ابلاغ این صورتجلسه به کمیسیون اعلام نمایند.

د- پیرو بند 13 شق «د» صورتجلسه 8/3/86 درخصوص نامه شماره 110/7637-8/3/86 در ارتباط با صورت وضعیت ارائه شده (صورت کارکرد تعدیل قطعی پل روگذر میدان شهید باهنر با توجه به اظهار نظر کتبی و بررسی انجام شده توسط آقای کوچک زاده بشرح ذیل مقرر گردید شهرداری گزارش ایشان را مورد لحاظ قرار دهد. «کمیسیون محترم برنامه و بودجه : احتراماً حسب دستور از سوی مهندس پور کوثری جهت بررسی تعدیل قطعی شرکت مولدینگ در مورد پروژه پل باهنر دعوت بعمل آمد نتیجه بررسی ایشان این است

که بر خلاف عنوان صورت وضعیت که ذکر شده است قرارداد شماره 221/38612-5/10/86 این صورت وضعیت تعدیل مربوط به علاوه بر آن قرارداد مربوط به متمم قرارداد این پروژه به شماره 221/16615-1/5/86 نیز می باشد حتماً در مکاتبات و سند حسابداری هر دو شماره (قرارداد و نیز متمم قرارداد )ذکر شود – کوچک زاده رئیس کمیسیون عمران»

هـ- نامه شماره 787-19/3/86 کانون بازنشستگان کشوری شعبه استان درخصوص مساعدت در تامین اجاره بهاء ساختمان کانون با حضور آقای قوام الدینی رئیس آن کانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظرات حاضرین در جلسه مقرر گردید شورای اسلامی شهر و شهرداری مشترکاً مبلغ سه میلیون ریال جهت اجاره محل کانون ازتیرماه تا پایان سال جاری پرداخت نمایند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

و- نامه شماره 110/12709-10/4/86 شهرداری درخصوص تملک بخشی از پلاک ثبتی 2257 بخش یک یزد که در مسیر طرح مصوب بلوار شهید عاصی زاده قراردارد و بعنوان معوض در زمان آزاد سازی بصورت واحد تجاری واگذار گردید و در حال حاضر مجهول المالک می باشد مطرح و مقرر گردید با حضور مسئولین اداره حقوقی و اداره املاک شهرداری موضوع بررسی و پس از آن تصمیم گیری گردد.   

ز- نامه شماره 110/12990-12/4/86 شهرداری درخصوص فروش 5 متر مربع جوی متعلق به شهرداری در خیابان مسکن – کوچه صحرا به قیمت ارزیابی از قرار هر متر مربع یک میلیون و پانصد هزار ریال جهت تجمیع در پلاک ثبتی 5/1153 بخش 5 یزد مطرح و با آن موافقت گردید.

ح- نامه شماره 110/13139-12/4/86 شهرداری درخصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 628/33/6327 بخش 8 در مسیر طرح خیابان بهارآزادی قرار دارد و متعلق به آقای محمد مهدی صوابیه می باشد مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

ط- نامه شماره 204/13127-12/4/86 شهرداری درخصوص شق و از بند 11 صورتجلسه 8/3/86 شورا راجع به زمین تقاطع پژوهش مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارش جامعی درخصوص زمین مذکور و نیز صورت وضعیت های سازمان همیاری شهرداریها طی مدت ده روز از ابلاغ این صورتجلسه به کمیسیون ارائه نماید.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 20/10خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 31/4/86 ساعت  20 موکول گردید.