مصوبات سي امين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات سي امين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
   پيرو دستوركار اعلام شده روزیک شنبه مورخ10/4/86 سی وامین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  در ساعت30/7 صبح سه شنبه مورخ12/4/86 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:  
1- درخصوص بازدید اعضای شورا از خانه سالمندان مهریز همزمان با ولادت حضرت زهرا(س) روز زن مقرر گردید مبلغ دو میلیون ریال از اعتبارات شورا بدین منظور اختصاص و پرداخت گردد.
2- باعنایت به برگزاری مراسم جشن درپارک هفتم تیر روز پنج شنبه مورخ 14/6/86 بمناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز زن با مشارکت شورای شهر و انجمن اسوه یزد مقرر گردید جهت مساعدت مبلغ دو میلیون بالمناصفه از سوی شورا و شهرداری به این انجمن پرداخت گردد.
 3- مقرر گردید جهت بررسی حسابرسی سالهای 83و84 شهرداری و سازمانهای وابسته ، جلسه نهایی آن باحضور حسابرسان و موسسه سپاهان تراز و کارشناسان شهرداری در صحن علنی شورا برگزار گردد.
4- درخصوص پیگیری مصوبات شورا و کمیسیونهای داخلی مقرر گردید دبیران کمیسیون با هماهنگی سرکارخانم حیدری تا حصول نتیجه ، اقدامات لازم معمول نمایند.
5- مقرر گردید کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و خدمات شهری شورا ضمن بررسی  مسائل و مشکلات کیوسکها و دکه ها در ترمینال مسافربری و سطح شهر ، طرحی در این خصوص تهیه و به شورا گزارش نمایند.
6- به منظور بازدید اعضای شورا از پروژه های عمرانی شهرداری و سازمانهای وابسته مقرر گردید روزهای    دوشنبه هر هفته از ساعت 6 الی 8 صبح اقدام گردد در ضمن مسئولیت برنامه ریزی این بازدیدها به عهده آقای پارسائیان می باشد.
7- مقرر گردید شورا جهت ارتباط هرچه بهتر با مردم و رفع مسائل و مشکلات آن نسبت به خرید یک دستگاه تلفن سانترال اقدام نماید.
8- درخصوص تشکیل و راه اندازی واحد بازرسی در شورا ، به اتفاق آراء با کلیات این طرح موافقت گردید.
9- درخصوص تشکیل معاونت حمل و نقل ترافیک در شهرداری یزد پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری بررسی های لازم را در این زمینه معمول و نتیجه را ظرف مدت یک ماه به شورا گزارش نمایند.
10- جهت بررسی وضعیت کارخانه سعادت نساجان مقرر گردید با دعوت از حجت الاسلام والمسلمین آقای صالحی در جلسات آتی شورا اقدام لازم بعمل آید.
11- درخصوص تشکیل و راه اندازی واحد پژوهش در شورا به اتفاق آراء با کلیات این طرح موافقت گردید، ضمناً مقرر گردید آقای کوچک زاده ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.
12-  پنجمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ24/3/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
الف- با توجه به توضیحات آقای مجیدی ذیحساب شهرداری درخصوص ضرورت ایجاد سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری و سازمانهای تابعه مقرر گردید با هماهنگی ایشان ، اعضاء کمیسیون از مجموعه های مورد نظر در شهرداری تهران بازدید بعمل آورند.
ب- شکوائیه آقای محمد حسین میرحسینی ثبت بشماره 968-29/2/86 درخصوص موارد مرتبط به پلاک ثبتی 5034 بخش 8 یزد که در مسیر 24 متری محمودآباد قرار گرفته مطرح و مقرر گردید موضوع ازطریق شورا پیگیری گردد.
ج- نامه شماره 110/9452-12/3/86 شهرداری درخصوص فروش 56/5 مترمربع اززمین متعلق به شهرداری جهت تجمیع به پلاک 8/510 بخش 5 یزد واقعدر خیابان مقداد به قیمت هرمتر مربع یک میلیون و یکصد هزار ریال مطرح و با آن موافقت گردید.
د- نامه شماره 110/9645-16/3/86 سرپرست محترم شهرداری درخصوص ارسال درخواست شماره 3241-7/3/86 شرکت فرآوری مواد پروتئینی مبنی بر پرداخت دو میلیارد ریال بحساب آن شرکت جهت پرداخت حقوق کارکنان و سایر بدهکاری ها مطرح و با توجه به توضیحات آقای روستایی مقرر گردید مبلغ پانصد میلیون ریال بصورت علی الحساب پرداخت گردد ضمناً مقرر گردید ظرف پانزده روز از ابلاغ این صورتجلسه فرم ارسالی ازطریق امور مالی شهرداری به شرکت که در خصوص ارسال خلاصه ای از وضعیت مالی شرکت و سهامداران و ... می باشد تکمیل و به شهرداری جهت ارائه گزارش به شورا داده شود.
هـ- نامه شماره 110/8803-7/3/86 شهرداری درخصوص اضافه پرداختی شرکت انبوه سازان آرمان یزد در ارتباط با پروانه ساختمان 1647/6526 بخش 4 به مبلغ یکصد و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و بیست هزار ریال مطرح و مقرر گردید با توجه به مصوبه اخیر شورا (بند1 صورتجلسه 22/3/86 در پاسخ نامه شماره 204/10192-21/3/86 شهرداری)ازطریق شهردار محترم اقدام گردد.
و- نامه شماره 99/9/04/204/ی-13/3/86 سرپرست اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح درخصوص مساعدت به آن اداره در امر خرید زمین مطرح و با توجه به اینکه فعلاً امکان مساعدت وجود ندارد قرار شد چنانچه در آینده امکاناتی فراهم شد اقدام مساعد بعمل آید.
ز- نمابر شماره 116-5/3/86 موسسه حسابرسی سپاهان تراز درخصوص تشکیل جلسات بررسی گزارشات حسابرسی سازمانهای وابسته به شهرداری (سنوات 83و84) مطرح و مقرر گردید جلسه مذکور در روز شنبه مورخ 2/4/86 ساعت 7 صبح در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل گردد ضمناً قرار شد جلسه دیگری در روز یکشنبه 27/3/86 ساعت 7 صبح با موسسه متین خردمند در ارتباط با بررسی گزارشات حسابرسی شهرداری (سنوات 83و84) در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل گردد.
ح- نامه شماره 206/9833-17/3/86 شهرداری « احتراماً بازگشت به بند3 صورت جلسه 19/10/85 شورای اسلامی شهر درخصوص تملک باقیمانده پلاک موقوفه ثبتی بشماره 2073 اصلی بخش 3 یزد که در مسیر
طرح 20متری نواب به سیدگلسرخ (20متری چیتی)قرار گرفته به استحضار می رساند اعتبار جهت پرداخت مذکور در بودجه سال گذشته منظور که به دلیل مشکلات ثبتی در سال جاری نسبت به انتقال پلاک مذکور به نام شهرداری اقدام و در حال حاضر جهت پرداخت آن با کسری اعتبار شهرداری مواجه   می باشد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح موافقت فرمائید نسبت به پرداخت سند مذکور اقدام و کسری اعتبار آن که سیصد میلیون ریال می باشد در اصلاحیه بودجه منظور گردد. میروکیلی – شهردار یزد» مطرح و با پیشنهاد مذکور موافقت گردید.
ط- نامه شماره 310/2553-27/1/86 شهردار سابق « احتراماً بازگشت بنامه شماره 7636-15/12/85و7665-16/12/85 و با عنایت به بند 10 صورتجلسه 15/1/86 کمیته فنی بررسی طرحهای معماری و شهرسازی باستحضار می رساند با توجه به مصوب بودن طرح مقرر گردید شهرداری نسبت به اختصاص اعتبار و تملک پلاک فوق اقدامات لازم را مبذول دارد شایق –شهردار یزد» مطرح و مقرر گردید پیرو گزارش فوق و نیز مصوبه شورا اقدامات قانونی بعدی صورت پذیرد.
13-  ششمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ27/3/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
ششمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت7روز یکشنبه مورخ27/3/86 با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل و آقایان خباززاده (عضو شورا) اقبالی ،بهجت (مشاورین مالی و کارشناسان کمیسیون)و مشتاقیون (معاون اداری مالی شهرداری) مجیدی (مسئول حسابرسی شهرداری)محمد زاده و سامانی (موسسه حسابرسی متین خردمند ) تشکیل گردید.
   ابتدا آقای فقیه خراسانی ریاست کمیسیون ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)و رحلت عالم ربانی و مرجع عالیقدر حضرت آیت ا... فاضل لنکرانی و گرامیداشت یاد و خاطره ایشان و خیرمقدم به حسابرسان ، موضوع جلسه را بررسی گزارشات حسابرسی سال 83و84 و ارائه توضیحات لازم که در جلسه مورخ 24/3/86 کمیسیون بودجه مطرح گردیده بود اعلام نمودند .
سپس آقایان اقبالی و بهجت و مجیدی در رابطه با سوالات مطرح شده توضیحاتی به جلسه ارائه نمودند و آقای محمد زاده ضمن ارائه توضیحات لازم و پاسخ به سوالات ، پاسخ مکتوب خود را در رابطه با موارد مطرح شده در جلسه 27/3/86 طی نامه شماره 37-86-26/3/86 (بپیوست) به جلسه کمیسیون تحویل دادند که نهایتاً پس از بحث و بررسی موارد زیر مورد تائید و تصویب کمیسیون قرار گرفت:
الف- با توجه به توضیحات حسابرس و مشاوران شورا و معاونت اداری و مالی شهرداری با تشکر از زحمات حسابرسان مقرر گردید گزارش ویژه تحت عنوان (نامه مدیریت) که حاوی اشکالات و نکات ضعف و ارائه پیشنهاداتی اصلاحی می باشد توسط موسسه حسابرسی مذکور تهیه و جهت بهره برداری به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند که این موضوع توسط نمایندگان موسسه حسابرسی متین خردمند پذیرفته شد و قرار شد در اسرع وقت و حداکثر تا 15/4/86 اقدام و تحویل نمایند.
ب- با توجه به اهمیت بررسی و پیگیری گزارشات حسابرسی مقرر شد کمیسیون در رابطه با بررسی گزارشات حسابرسی جلسات فوق العاده ای با حضور معاونت اداری و مالی شهرداری ،مدیر مالی شهرداری ، و مسئول حسابرسی شهرداری و مشاور مالی و حسابرسی شورا و کارشناس شورا به صورت مستمر تشکیل گردد.
ج-در رابطه با تغییر سیستم حسابداری نقدی به تعهدی قرار شد پیگیری های لازم به عمل آمده و موضوع در جلسه شورای اسلامی با حضور کارشناسان و مسئولین مالی مطرح گردد.
د-درخصوص تشکیل جلسه کمیته بهبود و اصلاح روش ها موضوع مصوبه 14/9/85 شورای اسلامی مقرر شد پیگیری های لازم به عمل آید تا این کمیسیون در اسرع وقت و به صورت فعال تشکیل جلسه دهد. 
هـ-نامه شماره 120/10932-27/3/86 شهرداری « سلام علیکم ،احتراماً با عنایت به تخصیص مبلغ 400.000.000 ریال از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای (اعتبارات دولتی ) جهت احداث پایانه مسافری درون شهری میدان همافر خواهشمند است ضمن طرح موضوع در شورای اسلامی شهر اجازه فرمائید شهرداری در حد مبلغ مذکور نسبت به برگزاری مناقصه محدود اقدام نماید. سید علی اکبر میروکیلی – شهردار یزد» مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
و- پیرو بند 15 (ح) صورتجلسه 26/1/86 درخصوص نامه شماره 110/1963-23/2/86 شهرداری و نیز بازدید آقای پارسائیان و سرکارخانم حیدری ، نامه مذکور به اداره املاک عودت تا نسبت به اصلاح هندسی پلاک آقای صادقیان و نیز پلاک شهرداری طرحی تنظیم و کارشناسی مجدد با توجه به اصلاح هندسی پیشنهادی انجام گرفته و موارد را جهت تصمیم گیری نهائی به کمیسیون ارسال دارند.
14-  هفتمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ31/3/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
الف- رونوشت نامه شماره 11-4141/22-5/3/86 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان به مدیر کل دیوان محاسبات استان در ارتباط با استعلام صورت گرفته از دیوان محاسبات مبنی بر عوارض شرکتهای خدماتی قرائت و به شهرداری جهت ارائه پاسخ ارجاع گردید.
ب- نامه شماره 110/6502-20/2/86 شهرداری درخصوص واگذاری زمین به متقاضیان بر اساس ارزیابی انجام شده در شهرک مشاغل فنی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.و مقرر شد آقایان فقیه خراسانی ،مطهریان و آقای وصال از شهرک بازدید و گزارش تکمیلی جهت اعمال تخفیف داده شود.
ج- نامه شماره 49/1/612/47-7/3/86 مدیرکل بازرسی استان درخصوص ارسال شکوائیه جمعی از شرکت های حمل و نقل تحت پوشش انجمن صنفی مربوطه راجع به اخذ ده هزار ریال تحت عنوان عوارض صدور بارنامه توسط شهرداری یزد قرائت و مقرر گردید با حضور کارشناس حقوقی در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.
د- نامه شماره 110/9436-12/3/86 شهرداری درخصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 3716 بخش 8 یزد که در مسیر طرح 24 متری کسنویه قرار دارد . متعلق به خدابخش و جمشید بلیوان می باشد       (طی شرح آمده در نامه مذکور )مطرح و با آن موافقت گردید . 
هـ- نامه شماره110/9638-16/3/86 شهرداری درخصوص کارشناسی اجاره بهای غرفه ،مغازه و کیوسکهای شهرداری مطرح و مقرر گردید شهرداری در چارچوب قرارداد منعقده با مستاجران بررسی نماید چنانچه واگذار به غیر (شخص ثالث)گردیده گزارش تا تصمیم گیری شود. و در صورت واگذاری به غیر خلع ید شود.
و- نامه شماره 110/9311-10/3/86 شهرداری درخصوص فروش 5/25 مترمربع عرصه کوچه مازاد بر عرض بلوار امام جعفر صادق (ع)جلوی پلاک ثبتی 30/8611 بخش 4 یزد متعلق به آقای عبدالرضا زاده مطرح و با آن موافقت شد.
ز- نامه شماره 110/9522-13/3/86 شهرداری درخصوص توافقنامه انجام شده فیمابین شهرداری و مجتمع اقتصادی کمیته امداد حضرت امام (ره) در رابطه با احداث ساختمان تجاری به اداری نیلوفر بر روی پلاک ثبتی باقیمانده 8753 بخش 4 یزد مطرح و با آن موافقت گردید.
ط- درخواست و شکوائیه امضاء شده توسط تعدادی از شهروندان ثبت بشماره 1052-3/3/86 درخصوص دو تن از پرسنل شهرداری (فرید و حسن زاده) مطرح و مقرر گردید به حراست شهرداری ارجاع تا ضمن جلوگیری ازهرگونه سوء استفاده احتمالی از جایگاه و عنوان شهرداری در صورت بروز تخلف برخورد قانونی صورت پذیرد.
ک- نامه شماره 110/10631-24/3/86 شهرداری درخصوص اخذ مجوز کمک به سازمان پارکها از محل پروژه احداث پل زیر گذر امام حسین (ع) جهت تامین هزینه جابجائی درخت ، چمن ، پایه چراغ و پمپ تاسیسات و غیره در آن میدان مطرح و با آن موافقت گردید.
15-  هشتمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ2/4/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
هشتمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت7روز شنبه مورخ2/4/86در محل کمیسیون واقعدر شورا با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل و آقایان مشتاقیون (معاون اداری مالی شهرداری) نوریان (مدیر موسسه حسابرسی سپاهان تراز) مجیدی (مسئول حسابرسی شهرداری) بهجت ( کارشناس کمیسیون) روستائی (مدیر مالی شهرداری ) پیرامون بررسی گزارش حسابرسی سازمان ها و ارائه توضیحات حسابرس در ارتباط با مصوبات صورتجلسه مورخ 28/1/86 شورا تشکیل گردید.
   ابتدا خانم دکتر حیدری ضمن تشکر از شرکت کنندگان در جلسه و خیرمقدم به آقای نوریان مدیر موسسه حسابرسی ، از آقای بهجت خواستند تا توضیحات لازم را در رابطه با حسابرسی و موضوع جلسه ارائه نمایند. آقای بهجت ضمن تشکر از حسابرسان و مسئولین سازمان ها در رابطه با حسابرسی و پیگیریهای مسئولین شهرداری اظهار داشت حسابرسی سال های 83و84 سازمان ها به نحو دقیق انجام شد . و مدارک لازم در اختیار حسابرسان قرار گرفته و مدارکی که حسابرس اعلام نموده که بوده اصولاً وجود نداشته است
که لازم است سازمان ها برای سال های آینده این نواقص را جبران نمایند و آنچه مهم است رسیدگی به گزارشات سازمان ها و بررسی نکات ضعف و برنامه ریزی جهت اصلاح سیستم می باشد و با توجه به اینکه سازمان ها کار اقتصادی انجام می دهند حسابداری تعهدی جهت سازمان ها از اولویت برخوردار است.
 آقای نوریان مدیر موسسه حسابرسی سپاهان تراز ضمن تشکر از شورای اسلامی در رابطه با برگزاری این جلسه ضمن ارائه توضیحات در رابطه با مصوبات 28/1/86 شورا پاسخ و توضیحات موسسه را بصورت مکتوب (طی نامه شماره 176-31/3/86 بپیوست) در اختیار اعضاء جلسه قرار داده و درخواست تسویه حساب مطالبات و باقیمانده حق الزحمه حسابرسی سال 82 شهرداری را نمود .
ضمناً موارد زیر را در رابطه با اصلاح حسابهای سازمان ها توصیه نمودند:
 
1)با توجه به اینکه حسابداری بعضی از سازمان ها سیستم تعهدی می باشد تبدیل سیستم حسابداری نقدی بقیه سازمان به حسابداری تعهدی .
2)نظم و ساماندهی انبارها از نظر فیزیکی و حسابداری و رعایت اصول انبارداری .
3)ساماندهی اموال از نظر شناسائی ،ارزیابی ، ثبت در دفاتر و پلاک کوبی
4)کنترل درآمد سازمان ها و شناسائی درآمدها و ثبت در دفاتر .
5)سیستم حسابداری و حسابرسی متمرکز و مداوم .
6)آموزش پرسنل .
   آقای مشتاقیون معاونت محترم اداری و مالی شهرداری ضمن تشکر از حسابرسان و اعضاء شورا اظهار داشتند نکات ضعف و کاستی ها مورد تائید شهرداری می باشد و برنامه هائی جهت اصلاح روش ها و مکانیزه نمودن و هماهنگی سیستم مالی شهرداری و سازمان ها و اصلاح و نظم انبارها و روش های انبارداری و آموزش در دست اقدام می باشد و درخواست نمودند گزارشات حسابرسی سازمان ها در جلساتی با حضور مدیران هر سازمان مورد بررسی قرار گیرد و در رابطه با ارتباط شهرداری با سازمان ها و شرکت ها انشاء ا... با تصویب حسابرسی داخلی و امور مجامع شهرداری این ارتباط بیشتر خواهد شد.
    آقای مجیدی نیز ضمن تشکر از حسابرسان اظهار نمودند گزارش حسابرسی نسبتاً جامع می باشد و آنچه مهم است رسیدگی به این گزارشات و برخورد جدی شورا با مسئولین مربوطه در رابطه با برطرف نمودن نکات ضعف می باشد و در رابطه با اقدامات انجام شده درخصوص انبارگردانی و نظم انبارها و ثبت موجودی ها در سیستم مالی و حسابرسی توضیحاتی به جلسه ارائه نمودند.  
     آقای روستائی نیز در رابطه با اصلاح اساسنامه سازمان ها ، ارتباط حسابداری شهرداری با حسابداری سازمان ها و اصولاً ارتباط شهرداری با سازمان ها توضیحاتی ارائه و پیشنهاد نمود جهت اصلاح حسابها و مواردی که در گزارشات حسابرسی ذکر شده در صورت لزوم قراردادی با مشاور و یا یکی از موسسات حسابرسی منعقد گردد.
   در رابطه با حسابرسی پارک کوهستان از بدو تاسیس تا زمان تحویل به سازمان پارک ها که در جلسات سال 85 شورای تصویب شده بود و از موسسه حسابرسی سپاهان تراز جهت حسابرسی دعوت گردیده بود 2
نسخه پیش نویس قرارداد توسط موسسه ارائه گردید که تحویل سرکارخانم حیدری گردید که پس از بررسی و طرح در جلسه کمیسیون و شورا نتیجه به موسسه اعلام گردد.
   سرکارخانم حیدری ضمن تشکر مجدد از حاضران اظهار داشتند گزارشات حسابرسی می بایستی در جلسات مخصوص هر سازمان مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان هر سازمان پاسخگو باشند و اینکه چرا ایرادات و اشکالات سال های گذشته برطرف نشده توضیح دهند و شورا این امور را به جد پیگیری می نماید و حتی اگر لازم است مسئولین تعویض گردد این کار را انجام خواهیم داد .
 در پایان جلسه و پس از استماع نظرات حاضرین موارد زیر پیشنهاد گردید :
 
1)موسسه حسابرسی سپاهان تراز گزارش نکات ضعف هر سازمان و پیشنهادات اصلاحی را تحت عنوان نامه مدیریت در اسرع وقت تهیه و جهت شورای اسلامی ارسال نماید .
2)روزهای پنج شنبه هر هفته از ساعت 7 الی 9 جهت بررسی گزارشات حسابرسی شهرداری و سازمان ها با حضور مدیران مربوطه تعیین گردید و برنامه ریزی تشکیل این جلسات به آقای بهجت محول شد.
3)معاونت اداری و مالی شهرداری پیگیری های لازم را در رابطه با آموزش پرسنل و اصلاح حسابها و تقویت واحد حسابرسی داخلی شهرداری جهت ارتباط و راهنمائی سازمان های وابسته به عمل آورند .
16-  نهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ4/4/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:
نهمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت7روز دوشنبه مورخ4/4/86در محل کمیسیون واقعدر شورا با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل و آقایان مشتاقیون (معاون اداری مالی شهرداری) و پس از بحث و مذاکره پیرامون موارد و نامه های ارجاعی به کمیسیون بشرح ذیل تصمیم گیری گردید:
الف- نامه شماره 4/5337-25/2/86 معاون امور عمرانی استانداری درخصوص عدم رعایت موازین قانونی توسط شهرداری در ارتباط با درآمدهای وصولی از محل حذف پارکینگ قرائت و مقرر گردید به شهرداری جهت ارائه پاسخ ارسال گردد.
ب- نامه شماره 110/11715-3/4/86 شهرداری درخصوص احداث ساختمان آتش نشانی واقعدر بلوار شیخ کلینی مطرح و با آن موافقت گردید.
ج- نامه مدیریت سازمان اسناد وکتابخانه ملی یزد به تاریخ2/4/86 ثبت بشماره1476-4/4/86 درخصوص درخواست خریدبرخی کتب توسط شورا از آن سازمان مطرح وپس ازتوضیحات آقای مشتاقیون (معاون اداری و مالی شهرداری)و استماع نظرات اعضاء مقررگردید درصورت پذیرش رسمی انجمن کتابخانه های عمومی استان مبنی برکسرمبلغ ازاعتبارات نیم درصدکتابخانه ها،اقدام شهرداری برابرضوابط ومقررات بلامانع خواهد بود.
هـ- نامه شماره 65/03/86-12/3/86 آقای بهجت درخصوص قرارداد حسابرسی پارک کوهستان با موسسه حسابرسی سپاهان تراز مطرح و مقرر گردید با سوابق در جلسه کمیسیون مطرح گردد.
و- نامه شماره 220/6373-27/2/86 شهرداری درخصوص ارسال لیست حسابهای بانکی شهرداری و همچنین گزارش مشاور مالی کمیسیون قرائت و مقرر گردید در جلسه ای با حضور مسئولین مالی شهرداری بررسی و تصمیم گیری شود.
17-  دهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ7/4/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
دهمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه  ساعت7روز پنجشنبه مورخ7/4/86در محل کمیسیون واقعدر شورا با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل و آقایان بهجت و اقبالی (کارشناسان مالی کمیسیون) مجیدی (مسئول حسابرسی شهرداری) وآزادی (مدیر مالی سابق شهرداری) با دستور کار رسیدگی به گزارشات حسابرسی سالهای 83و84 شهرداری با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل گردید:
 ابتدا آقای فقیه خراسانی رئیس کمیسیون در رابطه با اهمیت حسابرسی و رسیدگی به گزارش حسابرسی و رفع اشکالات و برطرف شدن نکات ضعف مطالبی را عنوان نموده ،سپس سایر اعضاء و شرکت کنندگان در جلسه در رابطه با نحوه رسیدگی به گزارش و پیگیری موارد پیشنهاداتی را ارائه نمودند و با توجه به عدم حضور معاونت مالی و اداری ،مدیر مالی ورئیس حسابداری شهرداری مقرر گردید :
الف- جلسه ای در روز دو شنبه ساعت 7 صبح مورخ 11/4/86 با حضور شهردار و مسئولین ذیربط شهرداری جهت رسیدگی به گزارشات و ادای توضیحات لازم تشکیل گردد.
ب- مقرر گردید برنامه رسیدگی به گزارشات حسابرسی مربوط به سنوات 83و84 سازمانهای وابسته به شهرداری کتباً جهت شهردار محترم ارسال تا به نحو مقتضی به اطلاع سازمانهای مربوطه جهت شرکت در جلسه و تهیه لایحه دفاعیه اقدام نمایند.
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 20/10 صبح خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیک شنبه 17/4/86 ساعت 20 موکول گردید.