مصوبات دويست وپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست وپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
 دويست وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 19روزشنبه مورخ5/11/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
 براساس دستور كار جلسه وبا توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا حضور آقاي ميروكيلي (شهردار محترم)،آقاي پيرنيا (مديردرآمدهاي عمومي)، آقاي دشتي (كارشناس درآمد) بخش هاي باقيمانده تعرفه پيشنهادي عوارض سال 88 شهرداري ازجمله بهاي خدمات كاربريهاي غير مرتبط ،عوارض انجام معاملات غيرمنقول اعم از عرصه واعيان ، بهاي خدمات تردد شهري انواع خودرو ، سطح خدمات ، بهاي خدمات اصلاحي حد، عوارض صدور مجوز احداث پل ،عوارض افتتاح كسب مشاغل ، بهاي خدمات مديريت پسماند اماكن مسكوني ،اداري ، آموزشي وغيره مورد بررسي وتبادل نظر صورت گرفت.  
* مصوبه:
     * تعرفه عوارض وبهاي خدمات پيشنهادي سال 88 شهرداري يزد     
1- لايحه شماره 230/45179 – 24/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4152-25/9/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادتبصره يك ماده پنجاه قانون ماليات برارزش افزوده ،مجموعه كامل تعرفه عوارض وبهاي خدمات پيشنهادي سال 88 شهرداري يزد در191 صفحه منضم به تعرفه سنوات قبل وآئين نامه اجرائي مربوطه جهت استحضار ايفاد مي گردد. خواهشمند است با عنايت به مفادتبصره قانون صدرالاشاره دستور فرمائيد دربررسي وتصويب تعرفه ارسالي عنايت خاص مبذول گردد. بديهي است كارشناسان شهرداري آمادگي كامل جهت پاسخگويي وحضور درجلسات مربوطه را با هدف تسهيل درروند بررسي تعرفه خواهند داشت. ميروكيلي- شهرداريزد.»

با عنايت به برگزاري جلسات متعدد وتشكيل كارگروههاي مختلف با حضور افراد با تجربه وبصير وكارشناسان مربوطه وهمچنين با توجه به بررسيهاي بعمل آمده وبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق، مخالف تعرفه عوارض وبهاي خدمات  سال 88 شهرداري ،با تعديل وتغييرات وهمچنين اصلاحات انجام شده در53 رديف مورد تصويب قرارگرفت .  
 
 
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 22خاتمه يافت.