مصوبات دويست ودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست ودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست ودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 7صبح روزچهارشنبه مورخ2/11/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدا رياست شورا پايان كار وبركناري رئيس جمهور منفوراسبق آمريكا كه اقدامات ناجوانمردانه وتروريستي عليه جامعه بشريت انجام داده بود را تبريك عرض نمود. وازخداوندمتعال عزت ،اقتداروسربلندي ميهن عزيز اسلامي را مسئلت نمود.
 سپس طبق دستوركار جلسه وبا توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي و با حضور آقاي پيرنيا(مديردرآمدهاي عمومي)،آقاي دشتي (كارشناس درآمد)رديف هاي باقيمانده تعرفه عوارض پيشنهادي سال 88 شهرداري ازجمله عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري ،صنعتي در صورت كسب مجوز وبدون مجوز وهمچنين عوارض پلاكاردها وعوارض تابلوهاي شناسايي با مجوز وبدون مجوز مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت.
 
 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 15/10 خاتمه يافت.