مصوبات دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
   پيرودستوركاراعلام شده  روز چهارشنبه مورخ19/2/86 وبرابراطلاع قبلي،دهمین جلسه            «فوق العاده» شوراياسلامي شهريزددرساعت20روز چهارشنبهمورخ19/2/86 باتلاوت آياتي ازكلاما...مجيدوباحضورکلیه  اعضاء-امضاءكنندگان ذيل-  درمحل  تالارشورا تشكيل گردید.
      درابتدای جلسه آقای میرحسینی: رئیس شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی سعادت و توفیق روز افزون همکاران وطول عمرباعزت مقام معظم رهبری ، پیرو دستورکار اعلام شده درجلسه قبل درخصوص انتخاب وتعیین شهرداریزد بحث و تبادل نظر بعمل آمد که با استعانت از خداوند متعال پس از تحقیق و بررسی های لازم و رایزنی های انجام شده سرانجام آقای سیدعلی اکبر میروکیلی با اکثریت آراء بعنوان شهردار یزد انتخاب گردیدند . امید است با اتکال به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) موفق و مؤید باشند.