مصوبات بيست وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات بيست وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پيرو دستوركار اعلام شده روزیکشنبه مورخ3/4/86 بیست و هفتمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد در ساعت 7 سه شنبه مورخ5/4/86 با حضور کلیه اعضاء با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  درمحل تالار شورا تشكيل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
1- درخصوص قطعه زمین واگذار شده شهرداری بشماره 2500 از اراضی شهرک مهرآوران صفائیه تحت پلاک ثبتی به مساحت 1790 مترمربع جهت احداث و ساخت مسجد توسط آقای احمد کاظمی فرد مطرح ضمن موافقت مقرر گردید شهرداری طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید.
 2- پیرو بند 7 صورتجلسه 2/2/86 شورا در خصوص پرداخت هزینه درج مصاحبه مرحوم حاج اسکندر اصلانی در روزنامه جام یزد به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان از اعتبارات شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
3- درخصوص همایش آموزشی دست اندرکاران برگزار مراسم جشن های نیمه شعبان در محلات با ارائه برنامه مصوب کمیسیون فرهنگی اجتماعی مقرر گردید شهرداری روز شنبه مورخ 20/5/86 در محل فرهنگسرا نسبت به برگزاری این همایش اقدامات لازم معمول نماید.
4- جهت بررسی و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات جهت انجام کارهای فرهنگی توسط کمیسیون فرهنگی اجتماعی مقرر گردید کلیه موارد و طرح ها در جلسه علنی شورا مطرح گردد.
5- کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا درخصوص بررسی دو موضوع فرهنگ سازی حجاب و فرهنگ سازی ازدواج آسان جوانان در سال جاری مقرر گردید با اولویت قرار دادن این موضوع و با استفاده از ابزار و قالب فضاسازی جهت اجرای دو موضوع فوق در سال 86 مورد استفاده قرار گیرد.
6- درخواست گروه کاراته کن شین کان یزد مبنی بر پرداخت پنج میلیون ریال بعنوان کمک و یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام این تیم به تهران مطرح مقرر گردید شهرداری با پرداخت مبلغ دو میلیون ریال از اعتبارات ماده 17 و همچنین با در اختیار گذاشتن یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام این تیم اقدامات لازم معمول نماید.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/10 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهار شنبه  6/4/86 ساعت 30/7 موکول گردید.