مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور ونوس عامری رییس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور ونوس عامری رییس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد

موضوع : همکاری شورای شهر و شهرداری در اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده