مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مهندس آزادی سخنگو و رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مهندس آزادی سخنگو و رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

موضوع: خواهرخواندگی ها و گزارش فعالیت های روابط بین الملل                                                   برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید