مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور محمدمهدی نیکونژاد عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور محمدمهدی نیکونژاد عضو شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور محمدمهدی نیکونژاد عضو شورای اسلامی شهر یزد

 

موضوع: در رابطه با دفاتر کارگزاری

 

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید