مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مجید تجملیان رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مجید تجملیان رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مجید تجملیان رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

 

موضوع: در باب محاسن اخلاقی مرحوم دکتر غلامحسین دشتی

 

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید