مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مجید تجملیان رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مجید تجملیان رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مجید تجملیان رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

موضوع : کمیسیون ماده صد

 

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید

رئیس کمیسیون شهرهوشمند و بهبود روش ها شورای اسلامی شهر یزد در برنامه زنده صدای شهر با اشاره به قوانین کمیسیون ماده صد گفت: قانون ماده صد شهرداری ها ابراز می کند که انجام هر ساخت و ساز در سطح شهر باید دارای مجوز و پروانه ساخت از شهرداری باشد و اگر همه شهروندان به این مساله توجه کنند کمتر شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز و ناهمگونی در سطح شهر خواهیم بودو در واقع باید یک ناظر و کنترل کننده بر ساخت و سازها وجود داشته باشد.
مجید تجملیان ادامه داد: طبق کمیسیون ماده صد چنانچه کسی به این مساله توجهی نکرد طبق تبصره یک باید قلع و قمع شود و در شرایط خاص چنانچه نیاری به قلع و قمع ساختمان غیر مجاز نباشد جریمه هایی بر آن ساختمان اعمال می شود.
در دوره های پیشین شورای شهر قدم های خوبی در جهت کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز برداشته شده و در این دور شورا نیز ما پیگیر این ماجرا هستیم  که صدور پروانه به راحتی انجام گیرد به نحوی که همه شهروندان خودشان متمایل به اخذ پروانه و ساخت و ساز مجاز شوند و ساختمان سازیها به گونه ای باشد که شایسته شهر جهانی یزد باشد.
وی افزود: از سال ۹۹ جریمه ها به شدت افزایش داشته و ساخت و ساز خلاف صرفه هزینه ای ندارد و گرفتن پروانه برای فرد به صرفه تر است. در مورد زمان هم سامانه شهروند سپاری که با همت کمیسیون شهر هوشمند در دوره قبل که راه اندازی گردیده است سبب سرعت انجام این فرایندها گردیده است.  
یکی از معضلات در زمینه کمیسیون ماده صد عدم اطلاعات کافی شهروندان در مورد قوانین ساخت و سازها است که با آموزش شهروندی می توان این مشکلات را کم کرد.
همچنین رفع یک سری ناهماهنگی ها در ارتباط بین شهرداری و نظام مهندسی تا حد زیادی می تواند در تسریع این فرایندها تاثیرگذار باشد و سرگردانی مردم کمتر می شود. همچنین سامانه ها نیز باید مکانیزه تر گردند تا برای املاک مشابه احکام مشابهی صادر گردد.