مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور فخرالسادات خامسی عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور فخرالسادات خامسی عضو شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور فخرالسادات خامسی عضو شورای اسلامی شهر یزد

موضوع : کمیسیون ماده 100

 

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید

فخرالسادات خامسی عضو شورای اسلامی شهر یزد در برنامه رادیویی صدای شهر عدم آگاهی شهروندان از قوانین شهرداری و کمیسیون های ماده صد را یکی از مشکلات این کمیسیون ها عنوان کرد و گفت: عدم آگاهی مردم به قوانین در ساخت و سازها از مشکلاتی است که مردم با آن روبرو هستند که در این زمینه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از طریق آموزش شهروندی مورد توجه خواهد بود.