مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور فاطمه زارع عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور فاطمه زارع عضو شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور فاطمه زارع عضو شورای اسلامی شهر یزد

 

موضوع: بحث گردشگری با محوریت خانواده

 

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید