مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور فاطمه زارع عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور فاطمه زارع عضو شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور فاطمه زارع عضو شورای اسلامی شهر یزد

 

موضوع: الگوپذیری بانوان از حضرت فاطمه (س) در خانواده و جامعه

 

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید