مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور عزیزاله سیفی رییس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور عزیزاله سیفی رییس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور عزیزاله سیفی رییس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد

 

موضوع: بودجه 1401 شهرداری یزد

 

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید