مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سید محمد ناصر حیدری رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سید محمد ناصر حیدری رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سید محمد ناصر حیدری رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر یزد

 

موضوع: در رابطه با موضوعات فرهنگی

 

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید