مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سپنتا نیکنام رییس کمیسیون خدمات و مسئول کمیته مناسب سازی یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سپنتا نیکنام رییس کمیسیون خدمات و مسئول کمیته مناسب سازی یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سپنتا نیکنام رییس کمیسیون خدمات و مسئول کمیته مناسب سازی یزد

موضوع : اقدامات انجام گرفته در راستای مناسب سازی و تبدیل شهر یزد به شهری دسترس پذیر

در راستای مناسب سازی پروژه ای به نام پروژه هفت خوان مناسب سازی در حال حاضر به عنوان بزرگترین پروژه مناسب سازی کشور در مقیاس و به نسبت وسعت شهر در یزد در حال انجام هست   و علت این نام هم این هست که فاصله بین هفت تقاطع یا میدان و محل خاص از میدان همافر تا مسجد جامع  برای عبور معلولین با ویلچر و کالسکه ها مناسب سازی میشود.

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید