مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور دکتر مهدی کاشفی زاده عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یزد 11 دی 1398

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور دکتر مهدی کاشفی زاده عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یزد 11 دی 1398

 

موضوع : قانون 101شهرداریها و قطعه بندیهای بدون مجوز

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید