مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور دکتر محسن عباسی عضو شورا و رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور دکتر محسن عباسی عضو شورا و رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور دکتر محسن عباسی عضو شورا و رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد

موضوع : ارائه توضیحات درباره تلاش شورای اسلامی و شهرداری برای کاهش تأثیرات بحران‌های اخیر بر پروژه‌های عمرانی شهرداری و همچنین برنامه‌ها و اقدامات شورای پنجم در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی