مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

موضوع : اقدامات کمیسیون شهر هوشمند در راستای رصد حمل‌ونقل شهری، پیوستن تاکسی‌های زرد به سامانه تاکسی‌های اینترنتی و مکانیزه کردن صدور پروانه ساختمان و صدور استعلامات شهرداری به صورت الکترونیکی و همچنین اقدامات شورای اسلامی در جهت راه‌اندازی سیستم کنترل پروژه در داخل شهر