مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور بی بی فاطمه حقیرالسادات رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور بی بی فاطمه حقیرالسادات رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور بی بی فاطمه حقیرالسادات رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد

 

موضوع: لزوم هم افزایی نهادهای زیربط برای مقابله با مشکلات بافت تاریخی

 

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید