مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد

موضوع: اقدامات عمرانی در منطقه دو شهرداری یزد

 برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید

الهه جورابی : یکی از ایده های شورای پنجم ایجاد فرهنگسرا در مناطق مختلف بوده  و این فرهنگسرا با عنوان فرهنگسرای بانو جهت استفاده بانوان در منطقه دو در باغ گلکار واقع در منطقه حسن آباد ایجاد و افتتاح شده است ولی به دلیل همه گیری کرونا یک سری محدودیت در استفاده از آن وجود دارد .