مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید

موضوع: ارائه توضیحات درباره پروژه های عمرانی در حوزه فرهنگی در کمیسیون عمران شورای شهر یزد