مشکلات مرکز مدیریت باروری ابرها و نظارت بر پروژه های عمرانی

مشکلات مرکز مدیریت باروری ابرها و نظارت بر پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر یزد و با حضور مسئول و کارشناسان مرکز مدیریت باروری ابرها، مشکلات این مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در ابتدای این نشست مدیر مرکز باروری ابرها گزارشی از اقدامات مرکز و روند عملیات باروری ابرها ارائه نمود.
 در ادامه آزادی نائب رییس کمیسیون عمران خواست تا مشکلات مربوط به این مرکز به شورا ارسال شود و از طریق شورا به وزارت نیرو ابلاغ تا به طور خاص و به جهت اهمیت موضوع پیگیری شود.
 شایق عضو کمیسیون عمران با اشاره به شایعاتی که در زمینه باروری ابرها و پراکندگی آن که از سوی مردم مطرح است گفت: برای رفع این شایعات باید با بزرگان شهر مشورت و مردم را آگاه کنند که این مرکز چه اقدامات موثری در سطح کشور انجام داده است.
 سفید عضو کمیسیون در ادامه اظهارداشت: مسئله باروری ابرها در دولت های گذشته تاکید شد که کار شود و در این زمینه با کارشناسان روسی این موضوع بررسی شد و پس از آن بود که مرکز ملی باروری ابرها در یزد احداث شد و به طور جدی حمایت گردید.
 وی افزود: بحث تغییر آب و هوا یک بحث اصولی برای دنیاست و یک واقعیت هست که دنیا رو به خشکی می رود و در این زمینه باید به مردم  بیشتر اطلاع رسانی شود.
 در پایان مقرر شد مقرر شد مشکلات مرکز باروری ابرها جمع بندی و به شورا ارسال شود تا بعد از بررسی از سوی شورای شهر به وزارت نیرو ارسال شود.
 در ادامه موضوع بررسی کمیت و کیفیت نظارت بر پروژه های عمرانی و تصمیم گیری بر نحوه ی آن با حضور دهقان معاونت امور زیربنایی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
 دهقان گزارشی از نحوه بررسی کیفیت آسفالت معابر شهری ارائه وافزود: بررسی کیفیت آسفالت در تمام کوچه و معابر در دستور کار قرار دارد و از پروژه های سبک و سنگین شهرداری بازدید وکیفیت و کمیت آن بررسی شده است.
 معاون امور زیربنایی شهرداری گفت: در برخی از کوچه ها که بررسی شده کیفیت آسفالت بسیار نامناسب بوده که با پیمانکار آن برخورد شده و مبلغی نیز بابت آن به پیمانکار پرداخت نشده و نظارت بصورت قوی ادامه دارد.