مسئولین دانشگاه ها با ادامه برگزاری کلاس ها به صورت مجازی، ستاد مقابله با کرونا را همراهی کنند

مسئولین دانشگاه ها با ادامه برگزاری کلاس ها به صورت مجازی، ستاد مقابله با کرونا را همراهی کنند

عضو شورای اسلامی شهر از مسئولین دانشگاه ها خواست با ادامه برگزاری کلاس ها به صورت مجازی، ستاد مقابله با کرونا را همراهی کنند.
الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد در جلسه صحن علنی شورا با اشاره به وضعیت بیماری کرونا در استان و بخشنامه وزارتخانه علوم برای اختیار به دانشگاه ها در برگزاری کلاس های حضوری؛ از مسئولین دانشگا ها خواست با تداوم کلاس ها به صورت مجازی و تعطیلی خوابگاه ها، ستاد مقابله با کرونا را در مدیریت شرایط همراهی کنند.