مسائل امور شهري در دستوركارشوراي اسلامي شهر يزد

مسائل امور شهري در دستوركارشوراي اسلامي شهر يزد
پانصدمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا ، شهردار ، مديركل دفتر فني استانداري ، مديرعامل شركت توزيع برق برگزار و پيرامون مسائل جابجايي تيرهاي برق سطح شهر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در اين جلسه حجت الاسلام مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن خيرمقدم به ميهمانان ، اظهارداشت : با توجه به اينكه شوراي شهر زياد به مسائل شهرداري پرداخته و از شوراي شهر به شوراي شهرداري مبدل شده است لذا اين شورا در مصوبه اخير خود يكي از جلسات هفتگي شورا را به مسائل امور شهري اختصاص نمود.
وي پيشرفت در خدمت رساني به مردم را در گرو تعامل و همكاري دستگاهها ذكر نمود و گفت : با توجه به اينكه ما در يك شهر ساكن و زندگي مي كنيم لذا وظايف شهرداري براي مردم بيشتر نمود دارد و در صورتي كه خدمت رساني شهرداري كاهش يابد اعتراض مردم به اين ارگان نمايان مي شود با اين وجود، عده زيادي از مردم خبر ندارند كه بخشي از خدمت رساني كه شهرداري انجام مي دهد منوط به تعامل و همكاري ديگر دستگاهها و سازمانها مي باشد.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد خواستار همكاري و تعامل بيشتر شركت توزيع برق با شهرداري در مورد جابجايي تيرهاي تاسيسات شد
در ادامه اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد نقطه نظرات ، پيشنهادات و سئوالات خود را مطرح نمودند.
مديركل دفترفني استانداري يزد ضمن تشكر از همكاري خوب شركت توزيع برق با شهرداري تصرح كرد: در پروژه هاي مشترك همه دستگاهها بايد با هم همكاري نمايند تا پروژه ها سريعتر اجرايي گردد.
مديرعامل شركت توزيع برق استان يزد ضمن ارائه گزارش اقدامات شركت ، گفت : اين شركت در سال جاري 240ميليون تومان جهت جابجايي تك تا پنج تير چراغ برق كه از سوي شهرداري اعلام شده است ، هزينه نموده است.
وي تصريح كرد : اين شركت براي اتصال كابلهاي برق شهر از مالكان درخواست مجوز شهرداري مي كند و در صورت عدم ارائه مجوز ، كابلهاي برق منازل نصب نخواهد شد. البته به جز حاشيه نشيني ها كه استانداري موارد را به ما اعلام مي نمايد.
مهندس صحتي با تاكيد بر اينكه شهر يزد يك شهر صنعتي مي باشد و بيشترين انرژي استان توسط اين بخش مصرف مي شود خاطرنشان ساخت: مصرف انرژي بخش صنعت استان نسبت به شهرهاي ديگر بيشتر مي باشد لذا تخلفات مردمي وميزان هدررفت انرژي نسبت به ديگر شهرها كمتر مي باشد.
وي در مورد نصب پنل هاي خورشيدي در سطح شهر گفت : نصب اين پنلها هزينه هنگفتي در بر دارد و همچنين خدمات پس از فروش آنها معتبر نمي باشد.
در پايان جلسه مقرر گرديد تيرهاي برق حادثه خيز در سطح شهر توسط شهرداري شناسايي و به شركت توزيع برق جهت اقدامات مقتضي ارسال گردد و همچنين مقرر گرديد كارگروه اجرايي شدن بندهاي 22 ، 23 و32 ماده 76 قانون شوراها در شوراي شهر تشكيل شود.