مساحت و هزینه تملک و آزادسازی پل غیرهمسطح چهارراه معلم اعلام گردید

مساحت و هزینه تملک و آزادسازی پل غیرهمسطح چهارراه معلم اعلام گردید
سید علی محمد میرحسینی سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد ضمن بیان اینکه شهرداری برای احداث زیرگذرچهارراه معلم 4 هزار و 320 مترمربع تملک و آزادسازی نموده و یا باید بنماید افزود : از این میزان ، 2 هزار و 142 مترمربع تجاری ، 883 مترمربع اداری، یکهزارو 108 مترمربع مسکونی و 187 مترمربع دیگرآن زمین می باشد .
وی خاطر نشان ساخت : هزینه تملک و آزادسازی املاک فوق الذکردر طرح آزادسازی چهارراه معلم بالغ بر 120 میلیارد ريال خواهد شد.