مرمت و احیا بافت تاریخی و فرسوده با حمایت بانک مسکن

مرمت و احیا بافت تاریخی و فرسوده با حمایت بانک مسکن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در نشست مدیران بانک مسکن کشور با شورای شهر یزد، معاون عمرانی استاندار و مدیرکل میراث ضمن بررسی روند ارائه تسهیلات، بر بسته های تشویقی بانک در احیا بافت تاریخی وفرسوده یزد تاکید شد.

عباسی رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد با اشاره به لزوم بسته های تشویقی در احیا بافت فرسوده گفت: بانک مسکن با ارائه تسهیلات ویژه در جهت مرمت و نوسازی بافت تاریخی و فرسوده یزد به رونق بخشیدن زندگی در بافت تاریخی کمک کند و با ارائه بسته های تشویقی و همکاری با شهرداری و میراث فرهنگی یزد زمینه حفظ و حراست از این میراث گرانبها را فراهم کند.

عباسی تصریح کرد: معماری اصیل ایرانی و بافت تاریخی یزد گنجی است که در گذشته توجه کافی ولازم به آن نشده و حمایت بانک ها از بافت تاریخی چهره شهر را دگرگون خواهد کرد و امیدوارم به این درخواست به عنوان یک رسالت ملی نگاه شود.

مدیر تسهیلات بانک مسکن کشور در این جلسه توجه بانک مسکن به یزد پس از ثبت جهانی را یادآور شد و گفت: تسهیلات استان یزد نشان از توجه این بانک به ساکنان شهر یزد بوده و آمارها نشان از ارائه تسهیلات در بالاترین سطح خود بوده است و یارانه دولت برای احیا بافت فرسوده با مبالغ 40 و 30 میلیون تومان در شهر و شهرستان در حال انجام است و امیدواریم با برنامه ریزی و تعامل مدیران استانداری و میراث بتوانیم این ارقام را افزایش دهیم.

صادقیان معاون عمرانی استانداری یزد با تاکید بر بازآفرینی بافت تاریخی بر ارائه تسهیلات مطلوب از سوی بانک مسکن خواستار ارائه برنامه ریزی به جهت ثبت جهانی یزد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی هم در این جلسه نگاه فرهنگی مدیران بانک مورد توجه دانست و اظهارداشت: هدف ما ساکنین و جریان زندگی در بافت تاریخی است که با ارائه تسهیلات و کمک دولت بتوان زندگی را در بافت تاریخی رونق بخشید و محورهای گردشگری را توسعه داد.