مركزدرماني رفاهي بيماران كليوي استان يزد نيازمندكمك مسئولين و خيرين استان

مركزدرماني رفاهي بيماران كليوي استان يزد نيازمندكمك مسئولين و خيرين استان
تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از مركز نيمه ساز درماني رفاهي بيماران كليوي استان بازديد و با تعدادي از بيماران ديدار و گفتگو نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد – خانم يادگار رئيس انجمن بيماران كليوي استان در اين ديدار با بيان اينكه پس از تكميل اين مركز، بيماران كليوي به صورت رايگان معاينه مي شوند ، خبرداد: اين مركز در نظر دارد پس از احداث مركز ، براي مردم يزد كارت سلامت صادر نمايد.
همچنين وي ضمن بيان اينكه براي تكميل اين مركز درماني رفاهي ، بيش از سي ميليارد ريال بودجه نياز است گفت : براي تكميل اين مركز، نيازمند كمك و همكاري مسئولين و خيرين استان مي باشيم.
حجت الاسلام مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تشكراز اقدامات انجمن كليوي استان براي بيماران ، گفت : شورا تا جايي كه بتواند نيازهاي مركز را در حد توان تامين مي نمايد.
وي قول داد از طريق خيرين نيز پي گيري هايي را صورت دهد.
سيد علي محمد ميرحسيني رئيس كميسيون نظارت و پيگيري شوراي اسلامي شهر يزد با بيان ايجاد درآمد ثابت براي بيماران ، اظهارداشت : در اين راستا ، شورا آمادگي دارد با مركز به صورت قانوني همكاري نمايد.
وحيدرضا خباززاده يزدي رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر يزد ايجاد غرفه حمايت از بيماران كليوي در مسيرهمايش پياده روي 15 مهرماه استان را پيشنهاد نمود.
در پايان ، حاضرين از روند پيشرفت ساختمان بازديد نمودند.