مراسم تحویل سال نو در جمع فرزندان مراکز بهزیستی

مراسم تحویل سال نو در جمع فرزندان مراکز بهزیستی

سیدمحمدعلی پاکنژاد و محسن ابوترابی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر یزد و شهردار یزد تحویل سال نو را در جمع فرزندان مراکز بهزیستی یزد واقع در موسسه بچه های آسمانی سپری نمودند.