مراسم افتتاح اولین گذر فرهنگ وهنر کشور

مراسم افتتاح اولین گذر فرهنگ وهنر کشور

 اولین گذر فرهنگ وهنر کشوربا حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین استان یزد افتتاح گردید.