مدیرکل تامین اجتماعی استان در جلسه شورای اسلامی شهر یزد حضور یافت

مدیرکل تامین اجتماعی استان در جلسه شورای اسلامی شهر یزد حضور یافت
  به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد سعیدی مدیرکل تامین اجتماعی استان در چهلمین جلسه شورا حضور یافت و گزارشی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارائه نمود.
     این گزارش حاکی است مدیر کل تامین اجتماعی استان اظهار داشت : این سازمان یکی از سازمانهای عمومی غیر دولتی که منابع آن از محل حق بیمه کارگر و کارفرما و بخشی هم با مشارکت دولت تامین می شود و بزرگترین نهاد بیمه ای کشور است . در کشور 28 میلیون نفر و در استان یزد 650 هزار نفر تحت پوشش این بیمه هستند و در حال حاضر 90 درصد از جمعیت کل کشور تحت پوشش یکی ازانواع بیمه ها هستند .
   براساس اين گزارش آگاهی مردم از مزایای تامین اجتماعی ، بیمه خویش فرما ، بیمه های پیمانکاران ، هزینه های بالای درمان از جمله مسائلی است که توسط اعضاء شورا مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.