محورهای گردشگری و برگزاری هفته فرهنگی یزد در شهرهای هدف بررسی شد

محورهای گردشگری و برگزاری هفته فرهنگی یزد در شهرهای هدف بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در جلسه کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای اسلامی شهر یزد که روز شنبه 16 دیماه برگزار شد محورهای گردشگری و برگزاری هفته فرهنگی یزد در شهرهای مورد هدف بررسی شد.

در این جلسه گزارشی از اقدامات خواهرخواندگی و نامه نگاری های انجام شده برای ونیز، سمرقند و حیدرآباد هند ارائه شد.

مقرر شد جناب ابوترابی از اعضای کمیسیون، در خصوص شب های فرهنگی یزد در فرانسه(پاریس) از طریق رایزن فرهنگی اقدام نمایند.

همچنین دو پروژه کمیسیون در بحث خواهرخواندگی و برگزاری شب های فرهنگی یزد در شهرهای هدف هماهنگی های لازم صورت و در اولویت قرار گیرد.