محمد باقر پارسائیان نماینده شورای اسلامی شهر یزد در منطقه چهار شهرداری: نهضت آسفالت در منطقه چهار شهرداری یزد ادامه دارد

محمد باقر پارسائیان نماینده شورای اسلامی شهر یزد در منطقه چهار شهرداری: نهضت آسفالت در منطقه چهار شهرداری یزد ادامه دارد


محمد باقر پارسائیان نماینده شورای اسلامی شهر یزد در منطقه چهار شهرداری: نهضت آسفالت در منطقه چهار شهرداری یزد ادامه دارد

 

محمد باقر پارسائیان نماینده شورای اسلامی شهر یزد در منطقه چهار شهرداری:
نهضت آسفالت در منطقه چهار شهرداری یزد ادامه دارد

پارسائیان از ادامه نهضت آسفالت در منطقه چهار شهرداری خبر داد و افزود: از آغاز سال 1401 عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر منطقه 4 با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال در سطح منطقه انجام شده و این نهضت همچنان ادامه دارد.

او همچنین به اختصاص اعتبار ویژه برای ساماندهی پارکها در سطح منطقه 4 با اعتباری بالغ بر6 میلیارد ریال اشاره کرد و گفت : آغاز بازپیرایی در پارک خیابان ایمان و پارک خیابان هجرت در حال حاضر مراحل پایانی خود را می گذراند.

پارسائیان توجه ویژه به موضوع حفر چاه جذبی در سطح منطقه 4 را از دیگر موارد مهم در سطح منطقه دانست و افزود: در حال حاضر عملیات ایجاد 4حلقه جاه جذبی با اعتبار 800 میلیون ریال در سطح منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

پیاده روسازی خیابان قایم با اعتبار 2 میلیارد ریال، پیاده روسازی خیابان خلیل حسن بیگی با اعتبار 2 میلیار ریال، احداث پارکینگ در سطح منطقه 4 با اعتبار 3 میلیارد ریال و تهیه و نصب پایه های روشنایی در سطح منطقه 4 و مرمت و پوشش جوی و انهار در سطح منطقه 4 از دیگر اقدامات عمرانی انجام شده در سطح منطقه 4 از آغاز سال ۱۴۰۱ می باشد.