محمدرضا عظيمي زاده در سمت شهردار يزد ابقاء شد

محمدرضا عظيمي زاده در سمت شهردار يزد ابقاء شد

در دويست و هجدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد كه با حضور اعضاي شورا و شهردار برگزار گرديد، پس از بحث و تبادل نظر، مهندس عظيمي زاده در سمت شهردار يزد ابقاء شد.

به گفته سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد؛ اعضاي شوراي شهر يزد پس از وصول استفاي محمدرضاعظيمي زاده، درجلسات متعدداين مسئله را بررسي نمودند كه پس از بحث و تبادل‌نظر و استماع نظرات، با 10 راي مخالف، با استفاي شهردار كنوني يزد موافقت نشد.

وحيدرضا خباززاده يزدي مي‌افزايد: اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با تدبير، همدلي و همراهي به ابقاء شدن شهردار، راي مثبت دادند و اميد است با همكاري و همياري همديگر در جهت شهري توسعه يافته و آباد بكوشيم.